BiH

IZDAJA DRŽAVNIH INTERESA (VIDEO) Trojka, HDZ i sateliti izabrali Marina Vukoju za sudiju Ustavnog suda BiH: Pogledajte kako je ko glasao!

Glasovima SDP-a, Naše stranke, NiP-a, HDZ-a i satelita Marin Vukoja, kadar HDZ-a, izabran je za sudiju Ustavnog suda BiH. Jedini iz SDP-a protiv je bio Damir Mašić.

To je najvažnija vijest 11. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. No, proces nije završen, s obzirom da su ostali repovi vezani za kršenje procedura pri izboru Vukoje, zbog čega će Ustavnom sudu FBiH biti upućen zahtjev za ocjenu ustavnosti, a čeka se i Mišljenje Venecijanske komisije.

Inače, na današnjoj sjednici razriješena je predsjedavajuća Doma Mirjana Marinković Lepić, a na njeno mjesto izabran Dragan Mioković (Naša stranka).

Također, na sjednici su imenovani i članovi FERK-a, kao i Jelka Milićević za zamjenicu direktora Agencije za bankarstvo FBiH.

Usvojeni su i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preudzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o utvrđivanju nasljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama, predlagač Slaven Raguž, te Nacrt Zakona o likvidacionom postupku Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024.-2027. godina.

Na sjednici je usvojeno i više odluka o davanju saglasnosti na energetske dozvole i izjašnjavanja.

Sjednica je završena u 01.42 sati.

Na vrh