Business

Iz Sarajeva Denis Bećirević donosi dobre vijesti za Tuzlanski kanton

Danas je tim ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK u sastavu ministar Denis Bećirević i stručni saradnik Nenad Lukanović, bio na radnom sastanku u JP Direkcija cesta Federacije BiH.
Sastanak je bio sa direktorom Ljubo Pravdić a prisustvovao mu je i izvršni direktor za tehničke poslove Nijaz Hadžikadunić.
Na sastanku su dogovorene sljedeće aktivnosti za 2023. godinu:
– Redovno održavanje putne infrastrukture u iznosu 5.800.000 KM
– Sanacija asfaltnog kolovoza Šićki Brod – Donja Orahovica u iznosu 2.500.000 KM sa planiranim početkom radova 24.04.2023. godine
– Sanacija asfaltnog kolovoza Šićki Brod – Živinice – Vitalj – Olovo u iznosu 1.500.000 KM
– Početak izgradnje obilaznice Šićki Brod – Đurđevik LOT 2 dužine 5.85 km vrijednosti 42.800.000 KM
– Sanacija asfaltnog kolovoza Doboj – Donja Orahovica u iznosu 340.000 KM
– Rekonstrukcija mosta u Solini (Tuzla) u iznosu 465.000 KM
– Sanacija asfaltnog kolovoza Simin Han – Ceparde 507.000 KM
– Izgradnja pješačke staze na Husinu 207.000 KM
– Rekonstrukcija raskrsnice u Tinji prema poslovnoj zoni 410.000 KM
– Rekonstrukcija asfaltnog kolovoza Kladanj-Potplakelnik, Kladanj-Olovo
– Rasvjeta kružnog toka u Gradačcu
– Instalacija LED rasvjete u tunelu Ormanica vrijednosti 100.000 KM
– Pješačka staza Ježinac – Ćehaje u iznosu 200.000 KM
– Rekonstrukcija raskrsnice u Kalesiji 760.000 KM
– Izgradnja treće trake u industrijskoj zoni Gradačac u vrijednosti 1.000.000 KM
– Pješačka staza Gradačac – Modriča 184.000 KM
– Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Maline u iznosu 407.000 KM
– Sanacija raskrsnice Rječica/Gračanica u iznosu 314.000 KM
– Pješačka staza Brijesnica-Klokotnica 207.000 KM
– Rekonstrukcija raskrsnice Mala Brijesnica 314.000 KM
– Sanacija mosta Stupari preko rijeke Suha u iznosu 1.185.000 KM
– Rekonstrukcija dilatacija na mostovima 450.000 KM
– Sanacija mosta u Tinji 390.000 KM
– Sanacija mosta preko rijeke Ujča Kladanj u iznosu 770.000 KM
– Sanacija mosta u Gojsalićima 565.000 KM
– Sanacija slijeganja kolovoza na relaciji Srebrenik – Blaževac 250.000 KM
Već slijedeće sedmice delegacija direkcije će posjetiti Tuzlanski kanton u cilju rješavanja uskog grla na petlji Šićki Brod.
Ukoliko se usvoji rebalans budžeta FBiH bit će izdvojeno 770.000 KM za kružni tok na Bukinju, prema Lipnici.
Rad i koordinacija ministarstva u službi građana TK.
Na vrh