Lični stav

ISTINA IZNAD SVEGA – Analiza saharske kiše i DEMANTI advokat Minres Ajanović i NKŠ BiH

ISTINA IZNAD SVEGA – ANALIZA SAHARSKE KIŠE: Reakcija Narodnog kriznog štaba BiH i advokata Mirnesa Ajanovića povodom video objave Saše Borojevića, o analizi tzv. saharske kiše, zbog prezentiranja dezinformacija

Narodni krizni štab BiH i advokat Mirnes Ajanović su 8. 6. 2022. godine prvi u svijetu objavili komparativnu analizu tzv. saharske kiše i pijeska iz Sahare kako bi se utvrdilo da li ima prisustva teških metala i u jednom i u drugom uzorku. Izvještajem o ispitivanju Instituta za hemijsko inženjerstvo Tuzla od 24. 5. 2022. godine, broj: 361-02/22 dokazano je da u tzv. saharskoj kiši ima – od više desetina do više hiljada čestica teških metala nego u pijesku iz Sahare što implicira da sadržaj teških metala tzv. saharske kiše NE dolazi iz Sahare. U ispitivanom uzorku iz BiH nalaze se 24 elementa, a u odnosu na Pravilnik o utvrđivanju količine štetnih i opasnih tvari u zemljištu FBiH utvrđen je sadržaj veći od dozvoljene granične vrijednosti, jer u odnosu na pijesak iz Sahare tzv. saharska kiša sadrži Arsena 44 puta više, Bariuma 660, Nikla 2500, Cinka 64 i Željeza 23 puta više, a uzorci sadrže Aluminijuma u pijesku iz Sahare 14.2 mg/kg dok pijesak iz prljave kiše u BiH sadrži 10342 mg/kg, što je 728 puta više Aluminijuma.

I ovom prilikom tražimo od Vijeća ministara BiH da se u cilju zaštite građana i okoliša izvrši opsežna analiza terena u BiH, uključujući i toksikološke analize da li je došlo do apsorcije u organizmima, kako bi se djelovalo u cilju zaštite građana i ekosistema.

Međutim dužni smo objaviti i demanti jer je došlo do nedopustivih manipulacija Izvještajem o ispitivanju od strane lica koje ga prisvaja i proizvoljno mijenja što nanosi veliku štetu svima, te iz tog razloga reagujemo kako se više ne bi ponovilo prezentiranje dezinformacija jer šteti ISTINI, a bez nje ne možemo pobijediti sve što je usmjereno prema svima.

 

DEMANTI

Gosp. Saša Borojević (Republika Srbija) u svom videu o tzv. saharskoj kiši iznio je niz netačnih tvrdnji koje smo dužni demantovati jer se pozvao na dokument analize Narodnog kriznog štaba BiH i advokata Mirnesa Ajanovića, sa vodenim žigom.

1. Saša Borojević potpuno pogrešno prezentira rezultate analize iznoseći povišene brojeve i vrijednosti, a pri tome ne objašnjava u odnosu na šta su povišeni brojevi čime zamagljuje tačne podatke. Takva tvrdnja je u kontradikciji i sa zaključkom njegovog videa gdje tvrdi da je saharska kiša RADIOAKTIVNA!?! Postavlja se logičko pitanje: Kako će isti uzorak iz Sahare u isto vrijeme biti i kontaminiran i čist. Nikako! Pojašnjenje: Povišene vrijednosti nađenih metala u tzv. saharskoj kiši su izrazito povišene u odnosu na uzorak pijeska donesen iz Sahare!!!

2. Tvrdnja da je tzv. saharska kiša radioaktivna zato što su po Borojeviću u Sahari rađeni eksperimenti potpuno urušava logiku svega što su dokazali Narodni krizni štab BiH i advokat Mirnes Ajanović! Mi smo upravo dokazali da je uzorak uzet u Sahari gotovo čist od teških metala što implicira da kiša koja pada i koju zovu saharska kiša ne sadrži teške metale porijeklom iz Sahare!!! Mi nismo utvrđivali stepen radioaktivnosti uzoraka koje smo poslali na analizu.

3. Komparativnu analizu saharskog pijeska i tzv. saharske kiše uradio je Narodni krizni štab BiH sa advokatom Mirnesom Ajanovićem, a gosp. Saša Borojević nije član Narodnog kriznog štaba BiH niti je ikada bio, iako se predstavlja da je učestvovao u izradi analize. Analizu saharskog pijeska nije radio niko ni iz Hrvatske ili Srbije kako se navodi, radili su je isključivo državljani Bosne i Hercegovine.

4. Gosp. Saša Borojević u svom izlaganju ne spominje Narodni krizni štab BiH koji je zaslužan za kompletan rad na analizi što je krajnje neetično, jer se u videu prezentira naš nalaz koji on predstavlja kao svoj, uz netačno prezentiranje i dezinformacije na štetu svih nas.

U prilogu video prezentacija advokata Mirnesa Ajanovića pod nazivom: ISTINA IZNAD SVEGA – ANALIZA SADRŽAJA SAHARSKE KIŠE I DEMANTI https://youtu.be/ODaVIXyxEQk

06.   04. 2024.                                                                                                       NKŠ BiH dr. Larisa G.-Hadžić

                                                                                                                        Advokat Mirnes Ajanović

Link Saše Borojevića: https://www.facebook.com/share/r/fMnmcXrpHvH2TcLa/?mibextid=D5vuiz

Link za pregled izvještaja Instituta za hemijsko inženjerstvo Tuzla: https://boss.ba/wp-content/uploads/2022/06/izvjestaj-instituta.png

Link objave NKŠ BIH i advokata Mirnesa Ajanovića od 8.6.2022. godine https://www.youtube.com/watch?v=Ua3BW35rfPs

Link na engleskom jeziku https://www.youtube.com/watch?v=OCKxNBw9UvE

Lijep pozdrav
____________________________
ADVOKAT MIRNES AJANOVIĆ
Na vrh