– Prema informaciji koju je usvojila Vlada, potrebno je 25 mjeseci za rekonstrukciju, nadogradnju i dogradnju objekta “Soda so”. S obzirom na to da se radi o javnim nabavkama, ne možemo sa sigurnošću reći da će u roku od 25 mjeseci doći do upotrebe objekta, zbog javnih nabavki i eventualnih žalbi koje mogu produžiti cijeli proces – kaže Anela Ajšić, ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice TK.

Idejno rješenje za zgradu “Soda so” urađeno je 2021. godine, a na osnovu njega je resorno kantonalno ministarstvo izdalo urbanističku saglasnost.

– Sada nam slijedi raspisivanje javne nabavke za glavni projekat, pa revizija projektne dokumentacije, nakon koje se vrši izdavanje građevinske dozvole, što je u nadležnosti našeg ministarstva. Potom slijedi još jedna javna nabavka, odnosno izbor izvođača radova, a nakon početka gradnje rok za završetak je otprilike 12 mjeseci. Na kraju dolazi odobrenje za upotrebu objekta – pojašnjava Ajšić.

Dinamiku cijelog projekta, dakle, odredit će dva tendera, odnosno izbor glavnog projekta i izvođača radova.

– Paraleleno sa spomenutim moramo riješiti imovinsko-pravne odnose s gradom Tuzla, a radi se o otkupu 1.000 kvadratnih metara zemljišta u neposrednoj blizini objekta, da bi dobili cjelinu zamišljenu po idejnom projektu – navodi Ajšić.

Cijeli projekat će biti finansiran iz budžeta TK, a ukupnu cijenu će definirati glavni projekat.

Otkako je zapaljena zgrada “Soda so”, kantonalne institucije raštrkane su na više lokacija, a godišnje se na ime kirije plaća više od 44 hiljade maraka, što znači da je od 2014. godine, samo na ime zakupa prostorija, plaćeno više od 4,5 miliona KM.