Politika

Inicijative Bege Gutića Skupštini TK

Poslanik u Skupštini TK Bego Gutić podnio je dvije inicijative ovom tijelu.. Jedna se odnosi na emitovanje sjednice Skupštine TK uživo u programu RTV TK pored standardnog termina emitovanja subotom, dok se drugom inicijativom predlaž da Skupština TK donese zaključak kojim će se obavezati Vlada TK, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta da su dužni da godišnje finansijske planove JU Direkcije regionalnih cesta dostavljaju Skupštini TK na razmatranje i usvajanje.

Pročitajte kompletan tekst podnesenih inicijativa u nastavku …

 

U skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine TK podnosim sljedeću inicijativu:

Tražim da se skupština TK na prvoj redovnoj sjednici izjasni o inicijativi i donese zaključak da se sjednice Skupštine TK, pored reemitovanja sjednica Skupštine TK u standardnom terminu (subota) emituju i uživo u programu RTV TK.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

Smatram da se radi o inicijativi koja ima svoju opravdanost u činjenici da emitovanje sjednica Skupštine TK možemo smatrati javnim interesom. Obzirom da se radi o Skupštini TK  kao najvišem zakonodavnom organu TK čiji su poslanici dobili direktan mandat od građana TK i koji su za svoj rad odgovorni građanima TK, a sa druge strane JP RTV TK je JP čiji je osnivač Skupština TK, ima obavezu u skladu sa svojom osnovnom fukncijom da pravilno, tačno, blagovremeno informiše građane TK.

Direktnim emitovanjem sjednica Skupštine TK zadovoljio bi se osnovni princip u radu zakonodavne i izvršne vlasti, princip transparentnosti. Ono što je važno napomenuti da već postoje dobre prakse direktnog emitovanja sjednica zakonodavnog organa ( npr. Skupština Kantona Sarajevo) koje su u javnosti ocijenjene kao pozitivne.

 

 

U skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine TK podnosim  inicijativu o kojoj tražim izjašnjenje na prvoj sjednici Skupštine TK i predlažem da se donese zaključak kojim će se obavezati Vlada TK, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta da su dužni godišnje finansijske planove JU Direkcija regionalnih cesta dostavljati Skupštini TK na razmatranje i usvajanje.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

JU Direkcija regionalnih cesta je trenutno jedina javna ustanova kojom upravlja Vlada TK čiji se finansijski planovi ne razmatraju i ne usvajaju na sjednicama Skupštine TK, za razliku od svih drugih javnih ustanova čiji se finansijski planovi razmatraju i usvajaju na sjednicama Skupštine TK, u okviru budžeta TK i u okviru razmatranja i usvajanja finansijskog plana ZZO TK, stoga smatram opravdanim podnošenje ove inicijative posebno imajući u vidu i činjenicu da se radi o javnoj ustanovi koja obavlja značajnu društvenu djelatnost i na godišnjem nivou upravlja finansijskim sredstvima u visini od oko 17 miliona KM.

 

Poslanik u Skupštini TK

              Bego Gutić

Na vrh