Politika

Inicijativa Mirnesa Ajanovića da se u budžetima svih nivoa vlasti u BiH odrede budžetske stavke za plaćanje liječenja djece koja se ne mogu liječiti u BiH

BOSS u povodu inicijative Mirnesa Ajanovića da se u budžetima svih nivoa vlasti u BiH odrede  budžetske stavke za plaćanje liječenja djece koja se ne mogu liječiti u BiH, kao i liječenje ostalih građana u slučajevima bolesti koje ugrožavaju život

Vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović dostavio je prijedlog za uvrštavanje u dnevni red januarske sjednice inicijativu za određenje budžetske stavke za plaćanje liječenja djece koja se ne mogu liječiti u BiH, kao i liječenje ostalih građana u slučajevima bolesti koje ugrožavaju život. U obrazloženju je navedeno da Gradsko vijeće treba adekvatno odgovoriti na apele roditelja za prikupljanje novčane pomoći za liječenje djece, te je potrebno obezbijediti novčana sredstva koja će biti odmah operativna i na raspolaganju i u slučajevima hitne liječničke potrebe, s obzirom na okolnosti slučajeva bolesti koje se ne mogu liječiti u BiH i kada je neophodno odmah obezbijediti novčana sredstva za plaćanje troškova prevoza i liječenja u drugim državama.

 

Mirnes Ajanović je predložio da Gradsko vijeće podnese zahtjev Skupštini i Vladi TK, Vladi Federacije BiH i domovima Parlamenta Federacije BiH, te Vijeću ministara BiH i oba doma Parlamentarne skupštine BiH, kako bi se i na tim nivoima vlasti odredila budžetska stavka za plaćanje liječenja djece i građana koji se ne mogu liječiti u BiH.
Okolnost da Zavod za zdravstveno osiguranje TK posluje sa viškom sredstva od oko 10 miliona maraka, a slično je i u drugim zavodima, obavezuje Gradsko vijeće da traži da ta institucija odredi posebni novčani fond za plaćanje liječenja djece u inostranstvu i liječenje ostalih građana u slučajevima bolesti koje ugrožavaju život.

 
Predloženo je da Gradsko vijeće Tuzla uputi preporuku svim opštinskim i gradskim vijećima, kao i kantonalnim skupštinama, da podrže plaćanje liječenja djece i građana iz budžeta institucija u BiH, navedeno je u inicijativi Mirnesa Ajanovića.

Tuzla, 11. 1. 2019.                                                                        Muamer Dedić, press BOSS-a

Na vrh