Tuzla

Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla -Saopštenje u povodu derogiranja prava djece i mladih sa invaliditetom u Tuzlanskom kantonu

Organizacije roditelja djece sa invaliditetom i organizacije osoba sa invaliditetom su danas, u petak 07. oktobra u prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“ u Tuzli organizovale sastanak u povodu najava izmjena i dopuna Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom Tuzlanskog kantona u dijelu koji se odnosi na usklađivanje sa Zakonom o zaštiti porodica sa djecom Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Prisutni na sastanku su razmijenili informacije o namjerama nadležnog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona da u izmjene predmetnog Zakona preuzme rješenja sadržana u Zakonu o podršci porodicama sa djecom Federacije, a što bi derogiralo već regulisana prava na uvećani dječiji dodatak i druge vidove podrške za djecu sa invaliditetom i višestrukim smetnjama sa područja Tuzlanskog kantona.

Ovaj je prijedlog resornog ministarstva već jednom odbijen od strane zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona, a ovakav se odnos predlagača obrazlaže nedostatkom sredstava i potrebnim uštedama u Budžetu Tuzlanskog kantona.

 

„Zar su djeca i osobe sa invaliditetom nužno prvi na udaru potrebnih ušteda koje vlasti trebaju napraviti i zar ne treba biti potpuno obratno“, zapitao se Suvad Zahirović, predsjednik Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona.

 

Predstavnici organizacija roditelja djece sa invaliditetom i organizacija osoba sa invaliditetom su najavili daljnje korake u zaštiti prava i osiguravanja potrebnih vidova podrške za djecu i osobe sa invaliditetom koji su sigurno najisključenija i najsiromašnija grupa građana.

 

Ove će se aktivnosti odnositi na traženje aktivnog učešća u procesu definisanja izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom u dijelu koji se odnosi na zadržavanje povoljnijih zakonskih rješenja za podršku djeci i mladima sa invaliditetom, ali i drugoj djeci iz ugroženih i marginalizovanih grupa.

Dodatno, predstavnici organizacija traže da institucije vlasti napokon počnu sa poštovanjem preuzetih obaveza i osiguraju partnerstvo u definisanju zakona i drugih dokumenata koji se odnose na prava i jednake mogućnosti osoba sa invaliditetom.

 

Za sva dodatna pitanja i informacije vas molim da se ne ustručavate dodatno kontaktirati u Informativnom centru za osobe sa invaliditetom „Lotos“ ili u Udruženju „Imam pravo“.

Na vrh