Aktuelno

Informacije o Preliminarnoj rang listi za odobravanje novčanih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2020.godinu na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Gradsko vijeće Tuzla je, na prijedlog gradonačelnika Jasmina Imamovića, 2018. godine donijelo Odluku o subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih. U Budžetu Grada za 2018. godinu bilo je planirano i na ime subvencija dodijeljeno 50.000 KM, u 2019. godini 60.000 KM, dok je u Budžetu Grada Tuzle za 2020. godinu, imajući u vidu značaj ovog vida subvencije i namjeru Grada Tuzle da na ovaj način pomogne mladim ljudima u rješavanju egzistencijalnog stambenog  pitanja, predviđeno 150.000,00 KM. Pod subvencijom kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se kupovina/izgradnja stana/kuće  za lica do 35 godina života. Subvencije se odnose  na kamate po kreditu za rješavanje stambenog pitanja mladih prema planu otplate, počev od dana podnošenja prijave na javni oglas, s tim da pojedinačni iznos ne može preći 3.000,00 KM.

Konkursna procedura je provedena u januaru ove godine, na Javni poziv se prijavilo više od 90 zainteresovanih mladih osoba, a na Preliminarnoj listi se nalazi 50 aplikanata koji ispunjavaju sve uslove predviđene Odlukom. Nezadovoljni podnosioci prijava imaju pravo prigovora na preliminarnu rang listu u roku od osam (8) dana od dana njenog objavljivanja, a prigovor se podnosi Drugostepenoj komisiji putem Prvostepene komisije.

Očito je da se radi o izuzetno vrijednom i efikasnom načinu pomoći našim mladim sugrađanima, te će Grad Tuzla zasigurno i u narednom periodu na ovaj način podržavati mlade u rješavanju ovog egzistencijalnog pitanja.

Link za preuzimanje Preliminarne rang liste za odobravanje novčanih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2020.godinu na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih:

http://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2014/11/Prem.Rang-lista-subvencije-kamata-2020_.pdf

Na vrh