Aktuelno

Informacija sa 32. sjednice Kolegija gradonačelnika Tuzle

U Gradskoj upravi Tuzla, u četvrtak 19. aprila, održana je 32. sjednica Kolegija gradonačelnika, tokom koje su, između ostalog, razmatrani prijedlozi Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2018. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2018. godinu, Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2017. godine, Izvještaja korištenja sredstava Tekuće rezerve za period 01.01.-31.12.2017. godine i Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.03.2018. godine.

“Kada je u pitanju Budžet Grada Tuzla, U decembru 2017. godine Gradsko vijeće je usvojilo Budžet vrijednosti od 55.643.083,00 KM, a ovim izmjenama ni dopunama uvećava se za 23%, znači sa 55.643.083,00 KM na 68.170.521,00 KM. To je povećanje za oko 12,5 miliona konvertibilnih maraka. Novi prihodi su skoro dva miliona, imamo viška oko 10 miliona i nešto neutrošenih kreditnih sredstava iz prethodne godine, oko 300.000,00 KM. Radi se, u velikom dijelu, o započetim poslovima. Završena je procedura, sklopljeni ugovoir, odabrani izvođači, ali to je bilo negdje u jesen, kada nije bilo moguće graditi pa se čekalo da prođe zima. Kada počnu prvi radovi, onda dolaze prvi računi i fakture, tada ide realizacija. Nama je važno da se radovi završe, sredstva imamo obezbjeđena. Najviše od ovih sredstava se raspoređuje u Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, 62%, a od toga najviše za toplifikaciju, 5,8 miliona konvertibilnih maraka. Imali smo zaključak Gradskog vijeća da za toplifikaciju trebamo planirati najmanje 4,5 miliona. Dakle, planirali smo više nego što je zaključeno i više nego što je obećano”, izjavio je gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović.

Tokom sjednice utvrđen je prijedlog imovinsko-pravnih odluka, Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova u svrhu rekonstrukcije i izmještanja ceste za naselje Mandići, Odluke o dodjeli u zakup poslovne prostorije neposrednom pogodbom Turističkoj zajednici Grada Tuzla, Odluke o davanju saglasnosti na opterećenje prava građenja zasnovanog u poslovnoj zoni Kreka Sjever u Tuzli na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla i Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni stambenog prostora iz prethodne godine.

Razmatran je i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o kriterijima i uslovima utvrđivanja novčane naknade koju plaćaju novi korisnici toplotne energije za angažovanje kapaciteta sistema daljinskog grijanja ili za povećanje angažovanosti kapaciteta grijanja kao i prijedlog odluke o pristupanju izradi regulacionog plana ZBR “Irac-Jug”- I faza u Tuzli.

Tokom sjednice utvrđen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Gradskog pravobranilaštva i Izvještaj o realizaciji programa razvoja zaštite i spašavanja, za programski period 2015.-2017. godina-Realizovani ciljevi i postignuti rezultati kroz projekte koji se provode u gradu Tuzla od strane međunarodnih organizacija-pilot projekti za grad. Usvojen je i prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji gradskih organa uprave i stručnih službi Grada Tuzla, a kolegij je primio k znanju i Informaciju o provedenim inspekcijskim nadzorima u 2017. godini.

Prijedlozi koji su utvrđeni za sve tačke dnevnog reda biti će proslijeđeni Gradskom vijeću Tuzla na razmatranje i usvajanje.

Na vrh