Aktuelno

Informacija o problematici zdravstvene zaštite djece, analiza propisa iz oblasti zdravstvene zaštite i Inicijativa za donošenje zakona o fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje teških oboljenja kod djece

Povodom pripreme materijala za predstojeću sjednicu Gradskog vijeća Tuzle, danas je, u prostorijama Gradske uprave, održana 46. sjednica Kolegija gradonačelnika grada Tuzle.

Razmatrana je Informacija o problematici zdravstvene zaštite djece, analiza propisa iz oblasti zdravstvene zaštite i Inicijativa za donošenje Zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje teških oboljenja kod djece.

“Postoje mnogobrojni problem vezani za dijagnostiku i liječenje djece i ova društvena zajednica i mi kao društvo smo morali više pažnje tome posvetiti. Zato smo, iako za to kao lokalna zajednica nismo nadležni, nastojali da napravimo jednu analizu i da predložimo rješenje u okviru postojećeg sistema zdravstvene zaštite u Federaciji BiH. Ovdje smo predstavili okvir u vidu međunarodnih propisa koji obavezuju BiH, propisa BiH, FBiH i kantona. Onda smo napravili faktičku analizu. Znate da imamo 11 fondova i da je to jedan od osnovnih izvora nejednakosti i neravnopravnosti građana. Imamo kantone gdje se izdvaja oko 400,00 KM po pacijentu, a istovremeno imamo  kantone u kojima se izdvaja oko 800,00 KM, duplo više po pacijentu i to je poseban problem koji pogađa i najranjiviju kategoriju, tj djecu.

Ovom inicijavitom i analizom nastojali smo pomoći. U 2018. godini Zavod zdravstvenog osiguranja TK je imao deset miliona neutrošenih sredstava, a mnogo je pacijenata koji pred ovim Zavodom nisu ostvarili svoja prava, što se ne bi smjelo događati. Sam Grad Tuzla, svjestan činjenice da su građani primorani iz svojih džepova izdvajati i za lijekove, mnogi za pelene za odrasle osobe, za  ortopedska i druga pomagala, do sada je, u toku zadnjih deset godina, u vidu socijalne pomoći i pomoći liječenju, iz Budžeta Grada izdvojio više od sedam miliona konvertibilnih maraka. U Budžetu za 2019. godinu smo predvidjeli oko 727.000,00 KM.

Ja želim da kažem da i zbog neadekvatnog tretmana djece, u zdravstvenom sistemu BiH, mnoge porodice, čija djeca imaju zdravstvene probleme, odlaze iz BiH u inostranstvo, da bi osigurali bolju zdravstvenu zaštitu svojoj djeci. Imajući u vidu sve to, mi smo tražili izlaz iz situacije u ovome sistemu. Vidjeli smo da u RS-u postoji zakon o Fondu solidarnosti za liječenju djece u inostranstvu. Vođeni tim primjerom, mi smo dobro analizirali i napisali inicijativu, za koju se nadam da će biti i inicijativa Gradskog vijeća, za donošenje zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje teških oboljenja kod djece. Ali ne samo za liječenje u inostranstvu, kao što je to slučaj u RS-u, nego i za liječenje u BiH i inostranstvu. Predvidjeli smo izvore sredstava u članu 7., a to su budžeti FBiH i kantona i sredstva kantonalnih i federalnog Zavoda za javno zdravstvo kantona.

Predvidjeli smo poseban doprinos za solidarnost na teret budžetskih korisnika. Kada neki organ uprave, upravne organizacije, javno preduzeće ili ustanova, koje su na budžetu, kupe auto, predlažemo da se  5% vrijednosti kupljenog auta, sa izuzetkom MUP-a i zdravstvenih ustanova, uplaćuje u ovaj Fond. Predvidjeli smo i donaciju gradova i općina. Gradovi i općine će biti u prilici da budžetom utvrde koliko će novca uložiti u Federalni fond za solidarnosti za dijagnostiku i liječenje teških oboljenja kod djece”, izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/14125.pdf

U skladu sa propisanom procedurom, materijal se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Na vrh