Tuzla

IN MEMORIAM Edin Dervišević (1961 – 2023)

Edin Dervišević je rođen 30. januara 1961. godine u Tuzli. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1983. godine. Bio je član ULUBIH-a od 1987. godine. Kao samostalni umjetnik radio je od 1990. godine. Izlagao je na 30 samostalnih i više od 170 grupnih izložbi u BiH i inozemstvu.

 

Edin Dervišević se za vrijeme svog stvaralaškog perioda nije plašio izaći iz okvira komercijalne, dekorativne i široj publici, dopadljive umjetnosti., naročito u umjetničkim ciklusima predstavljenim na izložbama “Štitovi” (2000.g.), “Tempus Monumentus” (2004.g.) i “Ribe bez mora” gdje koristi različite nekonvencionalne tehnike u stvaranju trodimenzionalnih umjetničkih predmeta i spaja slikarsko i skulpturalno. Dervišević je u mnoge radove utkao niti geologije,  historije, etnologije, mitologije …  koje oblikuje kroz intimistički pristup i stvara novu interpretaciju poznatih tema i motiva.
Od 1991. godine počinje aktivno da radi na dizajnu plakata, putem kojih je mnogim manifestacijama, predstavama, izložbama i kulturnim programima u gradu podario vizualni identitet, a među kojima su: “Cum grano salis”, “INTERBIFEP”, “Čekajući Baltazara”, “Hamzine ujdurme”. Putem plakata koji su nastali u periodu od 1992.-1995. godine je slao antiratne poruke i upozoravao na ratna stradanja prizivajući mir i slobodu. U izradi plakata se često koristio motivima Tuzle i Bosne i Hercegovine i vizualnim kodovima iz svoje sredine kako bi postigao jedinstvo između dizajnerskog jezika, kulturnog koda i zadate teme.

Neizostavan dio Derviševićevog stvaralačkog opusa predstavljaju akvareli iz 1988. godine sa prizorima tuzlanskih ulica, arhitekture grada i života na Korzu. Ovaj ciklus je dragocijen za Grad Tuzlu zbog kulturne i umjetničke vrijednosti, jer umjetnik putem slike čuva uspomenu na svoj grad i kao posmatrač i kao aktivni umjetnik koji bilježi ritam i duh grada putem kista i boje.

 

Izražavamo iskreno sa učešće porodici i prijateljima preminulog umjetnika Edina Derviševića, čiji umjetnički rad i doprinos neće biti zaboravljeni. Obavještavamo prijatelje, poznanike i sugrađane da će komemoracija Edinu Derviševiću biti održana u nedjelju 09.07.2023.godine u 11:00 sati u Međunarodna Galerija Portreta Tuzla, a posljednji ispraćaj će se obaviti ispred Komemorativnog centra Tuzla u nedjelju u 13:00 sati.

 

Kolektiv JU Centar za kulturu Tuzla

Na vrh