Vijesti

Implementacija projekta „Vrijeme je za naša prava“

U Centru Dramar Tuzla, 27. 11. 2017. godine održana je 8. radionica za žene sa invaliditetom u okviru projekta „Vrijeme je za naša prava“. Radionicu je vodila dr.sci.ecc. Zumreta Galijašević, prisustvovalo je 15 učesnica a tema je bila: „Peer Support i učešće u radu organizacija“.

Učesnice su razmjenjivale iskustva o važnosti međusobne podrške među ženama sa invaliditetom kao jednakim članovima grupe, što čini koncept Peer Support. Istaknut je značaj međusobne podrške i njezin uticaj na kvalitet života, samorazvoj i na rad žena sa invaliditetom u organizacijama. Razgovaralo se o podršci među onima koji imaju slične probleme, pružanju znanja, emocionalne, društvene i praktične pomoći, te razumijevanju uopšte, zahvaljujući kojem se u velikoj mjeri podiže nivo samopouzdanja žena sa invaliditetom, a samim tim jačaju kapaciteti samih organizacija. Zaključeno je da treba njegovati i jačati Peer Support među ženama sa invaliditetom, jer su benifiti koje ona nudi dragocjeni. Na taj način su žene sa invaliditetom osnažene da lakše prepoznaju ključne probleme osoba sa invaliditetom, izražavaju stavove o prioritetima u rješavanju problema osoba sa invaliditetom, zagovaraju za prava osoba sa invaliditetom i promjenu javne svijesti što su ciljevi u programskim aktivnostima organizacija osoba sa invaliditetom.

 

Učesnice su podijelile svoja iskustva o tome na koji način su im razgovori sa drugim ženama sa invaliditetom pomogli da lakše prebrode svakodnevne probleme s kojima se suočavaju. Projekat „Vrijeme je za naša prava“ realizuje Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ a finansijski je podržan dijelom od strane vlade SAD-a.

Na vrh