Komentari

IMA LI VIZIJE Halilović i Muhasilović upozoravaju: Svesrpski sabor dao smjernice za puzajući raspad BiH, bosanska politika mora odgovoriti

Antibosanske doktrine i ideologije „Deklaracije Svesrpskog sabora“ tema je današnjeg okruglog stola kojeg zajedno održavaju Krug 99 i NVO Čuvari Bosne.

Profesor Enver Halilović ispred Kruga 99 kazao je da deklaracija svesrpskog sabora predstavlja državnu srbijansku sintezu velikosrpskih, nacionalističkih i hegemonističkih projekata.

“Deklaraciju svesrpskog sabora su kreirali predsjednik Srbije Vučić i predsjednik Rs Dodik. Deklaracija ima, prije svega, pravnu, praktično-političku formu i sadržaj, ima državno obavezujuću upotrebnu vrijednost. Etnički sadržaj je bit srbijanske nacionalno-državne politike i obrnuto. Taj postulat, s obzirom na srpsku etničku konfuziju, čini srbijansku nacionalnu politiku osvajačkom, hegemonističkom, velikosrpskom, velikodržavnom, u odnosu na sve narode koji žive s onima koje srbijanska vlast naziva Srbima i prema kojima razvija zaštitnički i politički odnos.

Deklaracija o Zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, je pravno-politička agresija na Bosnu i Hercegovinu. To je snažan antibosanski, antidržavni i antidejtonski udar na BiH. U istoj mjeri, i u istom smislu, u kojem je Deklaracija srbijanska pravno-politička agresija na BiH u istoj mjeri je to iredetističko-secesionistički pravno-politički atak Republike srpske na integritet i suverenitet BiH. Deklaracija bitno ogranićava pravni i politički suverenitet BiH na jednom njenom administrativnom dijelu, u Rs. Toliko koliko pravno i politički uvodi Republiku srpsku u Srbiju i ujedinjuje ih, toliko razjedinjuje BiH i iz nje izvodi Rs.

Deklaracija direktno negira legalitet i legitimitet Visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta i odbacuje njegove odluke. Deklaracija objelodanjuje odlučnost stvaranje neke moguće nove državne forme ujedinjene Srbije i Republike srpske, odnosno razbijanje Bosne i Hercegovine. Predviđa uvođenje Dana državnosti Republike srpske. Oštro se suprotstavlja izbornom zakonu na nivou države BiH. Deklaracija veoma jasno, ali vrlo suptilno negira: nesrpske slavenske identitete (Hrvate, Bošnjake, Crnogorace); negira identitete nesrpskih slavenskih jezika u regionu (Hrvatskog, Bosanskog, Crnogorskog); sve što je nastalo na srpskom jeziku, na dva njegova izgovora, smatra se srpskom kulturnom vrijednošću, što znači da se negira bošnjačka, hrvatska, crnogorska kultura nastala na Bosanskom, Hrvatskom i Crnogorskom jeziku; govori se o srpskom narodu, ne samo pravoslavne, već i katoličke i islamske vjerske duhovnosti itd. Donošenjem Deklaracije intenzivira se i internacionalizira iredentističko secesionistički proces Republike srpske koji se sramno naziva razdruživanje, sprječava se i onemogućuje pristup BiH EU-i i NATO alijansi, politički, na principu konsenzusa naroda i entiteta, opstruira rad državnih organa BiH, provodi se puzajući, miran, raspad BiH”, kazao je Halilović.

Profesor Jahja Muhasilović ispred NVO Čuvari Bosne kazao je da velikosrpska politika grubo negira suverenitet i teritorijalni intergritet Bosne i Hercegovine.

“U situaciji smo da imamo političko rukovodstvo koje nažalost ne razumije opasnosti koje dolaze iz Beograda. Imamo rukovodstvo kada jedan srbijanski helikopter sleti u BiH govori da to nije njihova nnadležnost. U jednoj smo vrlo teškoj situaciji. Kao Čuvari Bosne i Krug 99 smo prepoznali da je krajnje vrijeme da se da jedan odgovor prema ovakvoj agresivnoj politici i da se animinira šira politička, akademska, ekonomska elita i šira javnost kako bi dala odgovor na srpski iredentizam. Krajnje je vrijeme da se uozbiljimo i da damo odgovor onima koji pokušavaju narušiti suverenitet i teritorijalni integritet BiH”, istakao je.

Muhasilović je kazao da se ide na to da “postane normalno da srbijanska logistika uđe u BiH, odnosno u bh. entitet Rs”.

“Jedan probni balon je bio i ovaj helikopter u Trebinju. Oni su dobili poruku u Beogradu da je tako nešto izvedivo i da mogu u budućnosti to izvoditi. Odgovornost je na našoj političkoj sceni, ako smo mi nezavisna država onda tu nezavisnost i suverenitet moramo braniti. Velikosrpski sabor je dao upute gdje dalje treba da se kreće srpska politika i oni je sprovode na sceni. Ako ne dobiju odgovor onda će nastaviti agresivnijim koracima da stapaju entitet Rs sa Srbijom”, kazao je Muhasilović.

Halilović je dodao da dokument svesrpskog sabora nagovještava cijeli niz pravnih i političkih aktivnosti koje će se odvijati na relaciji Srbija-Rs odnosno Srbija-BiH.

“Najavljeno je održavanje skupština koje će potvrditi ovu deklaraciju i kojom će se usmjeravati daljnja aktivnost ne samo prema BiH, već u širem regionu. Ako se ne spriječi usvajanje ovog dokumenta na Skupštini Srbije, odnosno NSRs ja očekujem jedan vrlo zabrinjavajući politički proces ne samo u BiH nego i regionu. Ovo je signal nemira u budućnosti u državama na prostoru Balkana”, kazao je Halilović.

Na vrh