BiH

IGK traži od Schmidta BiH da spriječi imenovanje Milorada Kojića, negatora genocida u Srebrenici

Institut za istraživanje genocida Kanada (IGK) traži od visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da spriječi dodjelu zamjenskog mandata Miloradu Kojiću, negatoru genocida u Srebrenici, u Parlamentarnu skupštinu BiH.

Milorad Kojić je direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica entiteta Republika srpska. IGK i  Udruženje žrtava i svjedoka genocida su se 2021. godine usprotivili da on bude član Nadzornog tijela za praćenje provedbe Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Neko ko javno negira genocid u Srebrenici, javno ponižava i negira pravosnažne presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i presude Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS), ne može biti član najvažnijeg zakonodavnog tijela BiH.

Milorad Kojić svojim postupanjem prema istini i pravdi  sa ciljem izazivanja međunacionalne netrpeljivosti, razdora i mržnje, svjesno i namjerno, javno negira genocid u Srebrenici, koji je utvrđen pravosnažnim presudama međunarodnih i nacionalnih sudova. Tako nanosi bol preživjelim žrtvama genocida, degradira sudsku, naučnu i historijsku istinu o genocidu, omalovažava pravdu i ponižava međunarodno pravo i međunarodne institucije.

Stupanjem na snagu odluke o dopuni Krivičnog zakona BiH prvi put imate pravni osnov i zakonsko uporište da sankcionirate negatore genocida u Srebrenici.

Zbog navedenog, IGK poziva Visokog predstavnika u BiH da na osnovu navedenog propisa i na osnova ovlaštenja Visokog predstavnika spriječi imenovanje Milorada Kojića u Parlamentarnu skupštinu BiH.

Gospodine Šmit, dužni ste to učiniti prema žrtvama največeg zločina poslije Drugog svijetskog rata u Evropi, genocida u Srebrenici, navodi se u saopćenju.

Na vrh