BiH

IGK: Radi se na podjeli države BiH, ukrupnjava se srpski faktor

Odustajanje od posjete Banjoj Luci visokog predstavnika, koji je mogao zatražiti asistenciju međunarodnih oružanih snaga u BiH da mu obezbijede sigurnost, direktna je podrška antibosanskoj koaliciji koja ima osnovni cilj podijeliti državu BiH, što je opasno ugrožavanje mira i stabilnosti, ne samo u BiH, već i u Evropi i svijetu, navodi se u reakciji Instituta za istraživanje genocida iz Kanade.

“Nakon zatvaranja entitetskih granica, a čemu je prethodilo nekoliko mjeseci procesa intenzivne okupacije državnih institucija u BiH, gdje visoki predstavnik ništa nije uradio da zaustavi Milorada Dodika, već je vukao poteze koji su Dodiku išli naruku, pokazalo se da Dodik kada god poželi može zatvoriti entitetsku, administrativnu liniju razgraničenja. Kad god poželi može postaviti snajperiste po krovovima kao ‘92, a da nigdje nema međunarodne zajednice kao garanta mira da ga zaustavi.

Otkazivanje posjete Banja Luci od strane visokog predstavnika direktna je podrška opasnim separatističkim težnjama antibosanske koalicje koju predvode Srbija i Hrvatska, a čije ciljeve neposredno izvršava Milorad Dodik.

U toku je snažno ukrupnjavanje srpskog faktora, kako u matici, tako i u dijaspori, posebno u sjevernoameričkoj dijaspori, kao liderskog faktora unutar antibosanske koalicije. To više nije samo politika SNSD-a, to je sad srpska politika u i van BiH. U sjevernoameričkoj dijaspori ukrupnjavanje srpskog faktora predvodi Srpska pravoslavna crkva koja ne samo da direktno udara na državu BiH, već i na historijske, sudske i naučne činjenice o agresiji i genocidu u BiH.

Bosanska koalicija ima brojne pravne, političke i diplomatske mogućnosti i na unutrašnjem, i na vanjskopolitičkom planu da zaustavi antidržavnu ofanzivu antibosanske koalicije u cilju zaštite suverene, nedjeljive i demokratske države BiH.

Vrijeme je da bosanska koalicija iz priče ide u direktnu akciju sa ciljevima: očuvanja i afirmiranja nezavisnosti i suvereniteta države BiH, zaštite teritorijalnog integriteta države BiH, ubrzanja euroatlantskih integracija BiH, afirmacije, principa ustavnosti i zakonitosti, promociji i osiguranju ljudskih i građanskih sloboda svih građana, političkoj koordinaciji i zajedničkom definiranju stavova u vezi sa strateškim pitanjama koja su vezana za sadašnjost i budućnost države BiH.

IGK poziva probosanskohercegovačke snage u matici i dijaspori da se organizuju na adekvantan način, da odgovore na napade na suverenost, teritorijalni integritet, međunarodni subjektivitet i nezavisnost BiH, ali i njenu dalju budućnost. BiH, istina, pravda i kultura sjećanja se brane danas obrazovanjem, znanjem, jedinstvom”, saopćeno je.

Na vrh