Eventi

IDENTITET JEDNOG NARODA: Obilježavanje Svjetskog dana romskog jezika

Opšta skupština UNESCO-a službeno je proglasila 5.novembar kao Svjetski dan romskog jezika. Zbog činjenice da je romski jezik nestandardiziran i da njegova dijalektalna razmrvljenost onemogućava višu razinu socio-lingvističke integracije i povezanosti romskih zajednica, može se govoriti i o ugroženosti romskoga jezika.

Standardizacijom romskog jezika direktno se utiče na kvalitet obrazovanja Roma/kinja na njihovom maternjem jeziku, te na ostvarivanje prava romske nacionalne manjine na služenje vlastitim jezikom ne samo u obrazovanju, nego i u svim vidovima komunikacije i očuvanja nacionalnog identiteta.

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla ukazuje na važnost očuvanja tradicije romskog jezika, kulture i historije romskog naroda te tradicionalno organizuje manifestaciju sa prigodnim kulturno-edukativnim programom obilježavanja Svjetskog dana romskog jezika u Tuzli, 03.11.2017 godine u kristalnoj dvorani Hotela Tuzla sa početkom u 11 sati .

uzr bolja buducnost

Ovaj događaj je prilika da pokažemo da smo tu, da smo građani/ke BiH te da pokušamo ublažiti predrasude prema romskoj populaciji, a time i diskriminaciju koja je, nažalost, još prisutna. Posjetioci događaja imati će priliku prisustvovati bogatom kulturno-edukativnom programu uz učešće domaćih i regionalnih istaknutih romskih književnika, imati će prilike pogledate postavke umjetničkih djela mladog romskog slikara Mersuda Selmana pod nazivom „Romske žene“, forum teatar predstavu mladih Roma iz Visokog, karavan svjetskih poznatih Roma/kinja te istaknutih romskih aktivista/ica, dodjele nagrada najboljim literalnim i likovnim radovima učenika/ca osnovnih škola   te brojnih drugih sadržaja.

Ovom prilikom kroz naš rad i kroz ovu aktivnost još jednom želimo podsjetiti na sve korake koje je važno poduzeti kako bi Romi i Romkinje u BiH živjeli ne samo ravnopravan već i dostojanstven život.

Na vrh