Tuzla

I.C. “Lotos” vas poziva da zajedno obilježimo 5. Maj – Evropski dan samostalnog života

Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla vas poziva da se pridružite obilježavanju 5. Maja – Evropskog dana samostalnog života koje će se održati u ponedjeljak, 06. maja 2024. godine na Trgu Slobode Tuzla s početkom u 11:00 sati.

Mlade aktivistice i aktivisti I.C „Lotos“, učesnici projekta: „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH“ kojeg I.C. „Lotos“ realizuje u partnerstvu sa Centrom za samostalan život STIL iz Štokholma posredstvom MyRight, će zajedno sa predstavnicima organizacija i drugim pojedincima i građanima još jednom istaknuti važnost uvažavanja različitosti i uticaja na svjesnost o samostalnom životu kao osnovnom ljudskom pravu.

Događaju će se pridružiti učenici i nastavnici OŠ „Đurđevik“ s kojima I.C. „Lotos“ u okviru projekta: „Mostovi jednakosti mladih sa i bez invaliditeta“ uz podršku Međunarodnog udruženja “Interaktivne otvorene škole” MIOS Tuzla želi doprinijeti izgradnji okruženja koje podržava razvoj i obrazovanje djece sa invaliditetom, potičući inkluziju i jačanje zajedništva i povezanosti mladih sa i bez invaliditeta.

  1. maj – Evropski dan samostalnog života kojeg je proglasila Evropska mreža centara za samostalan život – European Network on Independent Living(ENIL) posvećen je promovisanju prava osoba s invaliditetom na samostalan život, kao i podizanju svijesti o izazovima s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju u svakodnevnom životu pri ostvarivanju prava na samostalan život.

Mladi s invaliditetom se suočavaju s brojnim preprekama u ostvarivanju samostalnog života, što može ozbiljno uticati na njihovo osnaživanje i integraciju u društvo. Osim izazova s kojima se suočavaju njihovi vršnjaci, poput pronalaženja posla ili obrazovanja, mladi s invaliditetom često se suočavaju s dodatnim preprekama koje proizlaze iz nedostatka pristupačnosti, podrške i izloženosti diskriminaciji.

Nedostatak pristupačnosti u javnom prostoru, transportu, obrazovanju i zapošljavanju značajno ograničava mogućnosti mladih s invaliditetom za samostalan život. Bez pristupačnih škola, fakulteta ili radnih mjesta, mladi s invaliditetom često nailaze na prepreke koje im otežavaju ili čak onemogućavaju pristup osnovnim uslugama i mogućnostima za razvoj ličnih vještina i talenata.

Osiguravanje adekvatnih uslova za mlade s invaliditetom nije samo pitanje jednakih prava, već i pitanje pravednosti i ljudskog dostojanstva. Sprečavanje diskriminacije na osnovu invaliditeta od strane društva kao i članova porodica i osiguravanje jednakih mogućnosti za sve mlade ljude ključno je za izgradnju inkluzivnog društva u kojem svako dijete ima priliku da ostvari svoj puni potencijal.

Organizacije civilnog društva, vlade i druge relevantne institucije imaju važnu ulogu u osiguravanju prava mladih s invaliditetom i uklanjanju prepreka koje im stoje na putu ka samostalnom životu. To uključuje donošenje i provođenje politika koje promovišu pristupačnost, podršku i inkluziju mladih s invaliditetom u sve aspekte društvenog života.

Povodom Evropskog dana samostalnog života pozivamo sve relevantne aktere da se angažuju u stvaranju okruženja koje podržava samostalan život mladih s invaliditetom i sprečava bilo kakvu formu diskriminacije. Samo zajedničkim naporima možemo stvoriti društvo u kojem svaka mlada osoba, bez obzira na invaliditet, ima pravo na samostalan, kvalitetan i dostojanstven život.

Na vrh