Vijesti

I.C. „Lotos“ : Trening za personalne asistente i korisnike personalne asistencije

Dana 15. 07. 2020. godine sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla, započet će trodnevni trening u okviru projekta „Personalna asistencija – preduslov samostalnog života osoba sa invaliditetom“ kojeg I.C. „Lotos“ provodi uz podršku Ambasade Švicarske.

  1. i 17.07.2020. godine trening će se nastaviti na lokalitetu Hotela „Zlača“ Banovići.

Treningu će prisustvovati 15 osoba sa invaliditetom koji će biti korisnici personalne asistencije tokom trajanja pilot projekta i 15 asistenata.

Bosna i Hercegovina je potpisala i ratificirala UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom koja u članu 19. kaže da je pravo na samostalan život jedno od osnovnih ljudskih prava. Uprkos tome, osobe s invaliditetom u društvu BiH imaju mnogo prepreka za samostalni život. Nedostatak arhitektonske pristupačnosti, prikladnog prijevoza, dostupnih informacija i općenito niskog socio-ekonomskog standarda čine svakodnevni život, obrazovanje i zaposlenje izuzetno teškim što vodi do veće socijalne isključenosti i siromaštva. Nažalost, niska socijalna davanja na osnovu invaliditeta ne koriste se u svrhu poboljšanja neovisnog života i dostojanstva osobe s invaliditetom, već uglavnom za osnovne životne troškove za cijele porodice. Razlog za takvu situaciju povezan je s manjom mogućnošću da osoba sa invaliditetom dobije posao i nedostatkom programa socijalnog osiguranja koji će pokriti minimalne troškove života osoba sa invaliditetom i članova njihovih porodica. Kao posljedica toga, osobe s invaliditetom ovise o članovima porodice, uglavnom ostaju kod kuće i ne slijede svoje ciljeve. Usluga personalne asistencije nije uključena u zakonodavstvo sistema socijalne podrške.

Da bi mogli ravnopravno učestvovati, osobe s invaliditetom trebaju različite nivoe podrške personalnih asistenata. Za neke je to svakodnevna potreba, za druge samo dva sata dnevno usluga personalne asistencije znači moći dostojanstveno živjeti. Za razliku od člana porodice ili prijatelja, lični asistent je zaposleni profesionalac koji pruža podršku u onome što osoba treba, a o čemu osoba sa invaliditetom odlučuje. Na ovaj način društvo ima koristi zbog ulaganja u personalnu asistenciju. Zahvaljujući tome osobe sa invaliditetom imaju priliku da doprinesu društvu obrazovanjem, razvijanjem vještina, radom i plaćanjem poreza, dok porodica koristi vrijeme za svoje potrebe, posao itd.

Projekat će predstaviti ovo pitanje, zalagati se za uključivanje personalne asistencije u zakonodavstvo, pokrenuti program obuke za personalne asistente i korisnike i pružiti 750 sati lične pomoći kao pilot program grupi kojoj je to najpotrebnije. Takođe će doprinijeti obrazovanju koje može dovesti do zapošljavanja 15 osoba.

Glavni cilj projekta je doprinijeti socijalnoj uključenosti, zapošljavanju i kvaliteti života osoba s invaliditetom korištenjem usluge lične asistencije.


Komentari
Na vrh