Tuzla

Humanost na djelu: Sedmica tolerancije u Tuzli

Richmond Park Međunarodna škola Tuzla je i ove godine nastavlja sa realizacijom ideje pod nazivom SEDMICA TOLERANCIJE koja traje od 20. 11. 2023. do 24. 11. 2023. godine.

Ideja je da se u saradnji sa pedagozima osnovnih škola sa područja Grada Tuzle nađe 18 porodica iz 18 škola koje žive u teškim uslovima kako bi im se olakšalo u vidu materijalne pomoći (hrana, odjeća, obuća, školski pribor, ogrjev…). Ove godine u realizaciji projekta osim pomoći za 18 porodica koje su predložene ispred osnovnih škola učenici Međunarodne škole uručit će određena sredstva/namirnice u “Narodnu kuhinju Imaret” u Tuzli.

Škole su odabrale po jednu porodicu i dostavile broj članova, imena, veličine odjeće i obuće svakog člana jer je cilj da se pomogne cijeloj porodici a ne samo učeniku koji pohađa određenu školu.

Razrednici u Richmond Park Međunarodnoj školi su informacije o porodicama podijelili po razredima. Svaki razred je zadužen za jednu porodicu. Ideja je da se ne prikuplja novac od kojeg bi škola kupila namirnice nego da učenici zajedno sa svojim roditeljima odu u markete i prema informacijama koje su dobili kupe šta mogu i žele za porodicu za koju su zaduženi. Cilj je da učenici u potpunosti osjete da pomažu nekome.

 

U periodu od 20. 11. do 24. 11. u školi se primaju namirnice, odjeća i obuća koju učenici i roditelji donose, te ih sortiraju prema razredima i porodicama, a zadnji dan ove akcije u petak 24. 11. planirano je da razrednici zajedno sa učenicima i njihovim roditeljima u 13:00 sati obiđu porodice i uruče im sve ono što je pripremljeno za njih.

 

Ideja je prošla i kroz Vijeće učenika i  Vijeće roditelja koji su je srdačno prihvatili i odmah otpočeli sa aktivnostima i planom realizacije. Škola je pripremila postere koje je postavila na svakom uglu škole, te je iste promovisala putem Facebook stranice. Svi roditelji su dobili pismo sa detaljnim obajšnjenjem akcije.  Nadamo se da ćemo imati puno pozitvnih primjera i da ova naša sada već tradicionalna akcija koja se organizuje niz godina zaredom može poslužiti drugima kao podsticaj da učine nešto slično.

 

Navedena akcija je uspješno realizovana i prethodnih godina, tako je obezbjeđena značajna pomoć za veliki broj porodica.

I ovogodišnja aktivnost provodi se pod motom: ”Kupujmo domaće, biće nam bolje!”

 

 

Više informacija na facebook stranici škole: https://www.facebook.com/RPS.School.Tuzla/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=739901761495586&id=100064273052379&mibextid=Nif5oz

Na vrh