Politika

Hadžikadić: Indirektni izbor članova Predsjedništva – uvođenje legitimnog predstavljanja na “mala vrata”

Sve češće čitam izjave političara da je rješenje provođenja odluke Međunarodnog suda u slučaju “Sejdić, Finci” i Čovićevih zahtjeva za “legitimno predstavljanje” u indirektnom izboru predsjednika ili članova Predsjedništva i smanjivanju njihovih ovlasti na ceremonijalne.

 

Već sam o ovome nekoliko puta govorio jer smatram da bi ovakva odluka bila pogubna za bilo kakvu naznaku demokratije u Bosni i Hercegovini, a HDZ-ove želje bi bile ispunjene pod maskom prikazivanja funkcije člana Predsjedništva kao nebitne kategorije.

 

Tačno je da neke demokratije praktikuju ovakva rješenja. Ali ti sistemi se ne podudaraju sa stvarnošću Bosne i Hercegovine. Ovakvo rješenje bi zapečatilo partitokratiju, funkcija člana Predsjedništva bi se mogla koristiti za politička potkusurivanja i nagrađivanje zaslužnih stranačkih ljudi, građani bi izgubili ono malo glasa kojeg imaju, a legitimino predstavljanje bi nam uveli na “mala vrata”.

 

Oni koji to zagovaraju se ne bave legitimnošću i regularnošću izbora, pravima građana da biraju svoje predstavnike i interesima države. Za stvarna rješenja nemaju ni vizije ni hrabrosti.

 

Oni se bave svojim foteljama i načinima da osiguraju svoju vlast na svim nivoima, dokle god država može da izdrži, a onda svako na svoju stranu. Do tada će se građani već snaći na Zapadu.

Jedan predsjednik ili jedna predsjednica sa značajnim ovlastima, jedan čovjek – jedan glas, slobodni građani, prosperitetna država. To je recept za zaštitu države, znanja, poštenja, naroda i građana.

Na vrh