BiH

Gratz predlaže izmjene Krivičnog zakona FBiH: Uvesti doživotni zatvor i prepoznati krivično djelo femicid

Federalni zastupnik Dennis Gratz (DF) uputio je inicijativu za izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH čiji je cilj, kako je kazao, poboljšati sigurnosnu situaciju.

Između ostalog, izmjenama i dopunama definisano je uvođenje instituta doživotnog zatvora i prepoznavanje krivičnog djela femicida.

Obraćajući se danas na konferenciji za novinare u Sarajevu, Gratz je poručio da bi kazna doživotnog zatvora bila propisana za najteže oblike teških krivičnih djela, počinjenih s predumišljajem.

Također, predloženim izmjenama Krivičnog zakona podiže se gornja granica kazne zatvora sa 20 na 25 godina te se pooštravaju krivične sankcije za krivična djela protiv života i tijela, polne slobode i morala te protiv braka, porodice i mladih.

Naveo je i kako se proširuje izbor sigurnosnih mjera koje se mogu ili moraju primijeniti prema počiniocima određenih krivičnih dijela, a to se, između ostalog, odnosi na zabranu približavanja i komunikaciju s oštećenim/om, udaljenje iz zajedničkog domaćinstva, protjerivanja stranaca iz zemlje i objava presude.

U kontekstu borbe protiv femicida i nasilja usmjerenog na žene, Gratz je istakao da će osigurati priznavanje posebnog statusa femicida, pooštravanje mjera u okviru krivičnog djela nasilja u porodici, kriminalizaciju seksualnog uznemiravanja i tzv. osvetničke pornografije te kriminalizaciju prijetnji i uznemiravanja putem kanala na društvenim mrežama i drugim sredstvima komunikacije.

Obrazloženje i tekst izmjena i dopuna Krivičnog zakona FBiH koje je Gratz predao u parlamentarnu proceduru možete pročitati ovdje.

Na vrh