Aktuelno

Gradski štab civilne zaštite Tuzla predlaže Federalnom štabu podizanje starosne granice zabrane kretanja na osobe preko 70 godina i omogućavanje kretanja starijim osobama po dva sata u dva dana u sedmici

Gradski štab civilne zaštite Tuzla je od donošenja Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavitusa (COVID 19) na području grada Tuzle u stalnom zasjedanju. Većina sjednica Gradskog štaba se zakazuje i održava putem elektronskih platformi.

Na današnjem zasjedanju, Gradski štab civilne zaštite Tuzla je, između ostalog, utvrdio  Prijedlog upućen Federalnom štabu koji se odnosi se na  izmjenu Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj:12-40-6-148-34/20, od 20.03.2020. godine, kojom se  naređuje zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije BiH, na način da glasi:

  • naređuje se zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 70 godina na području Federacije BiH,
  • osobama starijim od 70 godina se omogućava da utorkom i četvrtkom u periodu od 10,00 do 12,00 sati obavljaju potrebne aktivnosti (odlazak u samoposlugu, na pijacu, apoteku, banku,  poštu, a poljoprivrednicima i pčelarima se omogućava da izvrše neophodne radnje i sl..)

Gradski štab civilne zaštite Tuzla je mišljenja da treba omogućiti penzionerima / starijim osobama da dva puta sedmično, npr. utorkom i četvrtkom u periodu od 10,00 – 12,00 sati mogu obaviti određene aktivnosti (odlazak u samoposlugu, na pijacu, apoteku, banku, poštu i sl.), uz obavezno poštivanje epidemiološko – zaštitnih mjera (zaštitna maska, rukavice, te socijalnu distancu od najmanje 1,5 metar). Treba napomenuti da penzioneri samo lično mogu podići penziju u banci, te su izuzeci oni penzioneri koji su nekome dali punomoć za podizanje iste. Ukoliko onemogućimo predloženo, njihova egzistencija će doći u pitanje.Ostalom stanovništvu  treba preporučiti da u tim  periodima ne odlaze na navedena mjesta.

 

Gradski štab civilne zaštite Tuzla

 

Na vrh