Aktuelno

Gradski štab civilne zaštite Tuzla naredio pomoć za preko 2.500 građana

Gradski štab civilne zaštite Tuzla je na sjednici, održanoj 3.4.2020., donio Naredbu kojom je naređeno Službi zaštite i spašavanja, Crvenom križu/krstu Grada Tuzle, da sa ciljem pružanja pomoći ugroženom stanovništvu u stanju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa, organizuje distribuciju osnovnih životnih namirnica i sredstava za ličnu higijenu za potrebe osoba koje su, prema evidenciji Centra za socijalni rad Tuzla, korisnici stalne novčane pomoći, kao i za druge osobe koje su zbog pandemije došle u stanje socijalne potrebe. Pomoć će primiti preko 900 porodica odnosno oko 2.500 osoba.

Naredbom se zadužuju sekretari mjesnih zajednica i članovi savjeta mjesnih zajednica da se stave na raspolaganje Crvenom križu/krstu Grada Tuzle u cilju distribucije pomoći za osobe starije od 65 godina koje nemaju članove porodice ili bliže srodnike.

Osim toga Gradski štab civilne zaštite donio je Naredbu da se odmah izvrši dezinfekcija svih prostorija svih mjesnih zajednica Tuzle, kao svih prostorija Javne ustanove Dom penzionera.

Sredstva obezbjeđuje Grad Tuzla.

Komandant Gradskog štaba civilne zaštite

                   Jasmin Imamović

Na vrh