Aktuelno

Gradska uparava nije izdala dozvolu za kockarnicu na Kapiji

Zbog uznemirenosti javnosti radi najave otvaranja automat kluba za kockanje u blizini mjesta stradanja mladih na tuzlanskoj Kapiji, obavještavamo vas o slijedećem:

  1. Gradska uprava nije izdala, niti može izdati odobrenje za rad kockarnice ili kluba sa automatima za kockanje. Po Zakonu, za izdavanje ovakvih odobrenja, nadležno je Ministarstvo za finansije Federacije BiH. Pomenuto ministarstvo, prema Zakonu o igrama na sreću, može izdati odobrenje pod uslovom da je objekat za kockanje udaljen najmanje stotinu metara od vjerskog objekta ili škole, a uvjerenje o tačnoj udaljenosti ovakvog objekta izdaje općinska odnosno gradska služba.
  2. Investitor ADRIA GAMES DOO ČELIĆ, obratio se Gradskoj službi za geodestske i imovinsko-pravne poslove zahtjevom za izdavanje Uvjerenja o udaljenosti. Ova služba je obavijestila investitora 2.11.2018. godine, dakle, petnaest dana prije nego što su počele reakcije u javnosti, da se predmetni objekat nalazi na manjoj udaljenosti od stotinu metara od vjerskog objekta, što znači da Uvjerenje koje im je potrebno za ishodovanje dozvole kod federalnog ministarstva, ne mogu dobiti.
  3. Investitor je tada pristupio rekonstrukciji objekta sa ciljem pomjeranja ulaza što dalje od vjerskog objekta. Gradska inspekcija je poduzela mjere zabrane rekonstrukcije, te podnijela pekršajnu prijavu.
  4. Dakle, u predmetnom objektu investitor, nije mogao, niti može dobiti Uvjerenje o dovoljnoj udaljenosti od vjerskog objekta, što je uslov za dobijanje odobrenja od federalnog ministarstva. Pošto je ovakva odluka nadležne gradske službe donesena najmanje petnaest dana prije prvih reakcija u javnosti, molimo sve koji javno saopštavaju svoje stavove, da omoguće gradskoj upravi da ih upozna o stvarnom stanju svakog pojedinog predmeta.
  5. Bez obzira na to što federalni zakon od kockarnica štiti samo vjerske objekte i škole, pozivamo investitore da više nikada ne pokušavaju otvoriti takav objekat u blizini Kapije, koja predstavlja mjesto posebnog pijeteta.
  6. O svemu navedenom obavijestili smo nadležno federalno ministarstvo.                                                                                                                                                                                                                                                                          Grad Tuzla
Na vrh