Aktuelno

GRADSKA KOMISIJA ZA PROCJENU ŠTETA OBIŠLA GROBLJE VERESIKA

Odmah po saznanju iz medija da je došlo do oštećenja na katoličkom groblju Veresika, koje se nalazi na rubnom dijelu teritorije grada Tuzle, gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović naložio je Službi civilne zaštite da aktivira i pošalje na teren Gradsku komisiju za procjenu šteta radi utvrđivanja činjeničnog stanja i procjene vrste i visine šteta nastalih na groblju.

Članovi Gradske komisije za procjenu šteta (formirana Rješenjem gradonačelnika Grada Tuzle broj: 02-05-3780-2018, od 27.6.2018.), na čelu sa predsjednicom Komisije, Ivkom Marić, izašli su u subotu, 25.1.2020. godine, na teren kako bi utvrdili stanje, procijenili stepen oštećenja i o tome sačinili izvještaj.

Na osnovu izvještaja Gradske komisije za procjenu šteta, kod svih utvrđenih oštećenja poduzeće se potrebne mjere u cilju otklanjanja istih u organizaciji i na teret Grada Tuzle, sa ciljem pružanja pomoći i podrške lokalnom stanovništvu, kako je to u jučerašnjem saopštenju najavio gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović.

Ponovo apelujemo na nadležne organe da učine sve u okviru svojih nadležnosti, kako bi počinitelji bili otkriveni i njihov identitet poznat javnosti. Zahvaljujemo građanima Tuzle koji su i u ovom slučaju pokazali naše tradicionalno zajedništvo i jedinstvo i osudili vandalski čin skrnavljenja vječnih počivališta naših sugrađana.

 

GRAD TUZLA

Na vrh