Tuzla

Gradonačelnik Lugavić potpisao 25 ugovora o dodjeli subvencije upraviteljima zgrada, ukupne vrijednosti 204.995,74 KM

Gradonačelnik Grada Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, potpisao je u srijedu, 26.7.2023., 25 ugovora, ukupne vrijednosti 204.995,74 KM, sa izabranim upraviteljima zajedničkih dijelova zgrada sa kojima etažni vlasnici imaju zaključen ugovor o upravljanju i održavanju.

Grad Tuzla je u Budžetu za 2023.godinu obezbijedio sredstva u iznosu od 205.000,00 KM za dodjelu subvencija za finansiranje sanacije zajedničkih dijelova zgrada: rampe (kosine) i drugih sistema za savladavanje visinskih razlika kako bi se osigurao pristup i kretanje u zgradama osobama sa umanjenim tjelesnim mogućnostima, uklanjanje arhitektonske barijere, te sanaciju krova, fasade i svjetlarnika. U skladu sa Odlukom Gradskog vijeća Tuzle, objavljen je javni poziv na koji su se u ime i za račun etažnih vlasnika prijavili izabrani upravitelji zajedničkih dijelova zgrada.

Gradonačelnik Lugavić je istakao važnost ovog programa subvencije, te naglasio kako će ovi radovi doprinijeti i unaprijediti kvalitet života građanki i građana grada Tuzle. „Kada se uzmu u obzir i sredstva koja su već realizirana u prethodnoj godini za istu svrhu, a koja iznose oko 208.000,00 KM, ukupan iznos subvencija etažnim vlasnicima, iznosi približno 413.000,00 KM. U budućem periodu planirat ćemo da sredstva budu minimalno u ovom iznosu, a gledat ćemo da budu i veća, kako bi što više naših građanki i građana, a posebno onih koji su u stanju potrebe, bilo u mogućnosti da ih koristi. Grad Tuzla je prvi u BiH, koji 100 % finansira, odnosno u ukupnom iznosu snosi troškove izvođenja rampi (kosina) i drugih sistema za savladavanje visinskih razlika za pristup i kretanje u zgradi osobama sa poteškoćama u kretanju. Napravili smo jedan veliki iskorak, pokazali smo da je Grad Tuzla grad socijalne osjetljivosti, da razumije potrebe građanki i građana i na ovaj način pokušavamo da napravimo sve moguće aktivnosti koje će olakšati, unaprijediti kvalitet života svih građanki i građana grada Tuzle“, kazao je gradonačelnik Lugavić.

Služba civilne zaštite Grada Tuzle, pažljivo je analizirala pristigle prijave, te je 25 prijava zadovoljilo propisane kriterije i odabrano za subvencioniranje. Od tog broja, tri prijave se odnose na subvencioniranje troškova uklanjanja arhitektonskih barijera u zajedničkim stubištima zgrada. Grad će u potpunosti snositi troškove nabavke i ugradnje sistema/električne platforme ili lifta kako bi osigurao nesmetano kretanje u zgradama za sugrađanke i sugrađane koji koriste invalidska kolica ili hodalice.

Zatim, 19 prijava odnosi se na subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih krovova zgrada, uključujući kose krovove s azbestom koji predstavljaju zdravstveni rizik. Cilj je zamijeniti krovni pokrivač novim materijalom koji nije štetan po zdravlje i okoliš, kao i rješavanje problema prodora atmosferske vode u zgrade na ravnim krovovima zbog oštećene hidroizolacije.

Jedna prijava odnosi se na subvencioniranje troškova sanacije fasade uz izvođenje nove termoizolacije, dok su dvije prijave za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkog stubišnog svjetlarnika.

Na ovaj način Grad Tuzla pokazuje svoju posvećenost stvaranju inkluzivnog i pristupačnog okruženja za sve građane. Kroz zajednički napor Grada i etažnih vlasnika, očekuje se da će ovi projekti sanacije značajno unaprijediti stanje stambenih i stambeno-poslovnih objekata, stvarajući sigurne, funkcionalne i pristupačne domove za sve njihove stanare. Također, Grad pruža podršku i etažnim vlasnicima koji su i sami na ovaj način pokazali jedan odgovoran odnos prema zajedničkoj imovini i empatiju prema licima koja imaju umanjene tjelesne sposobnosti i poteškoće u kretanju.

Grad Tuzla

Na vrh