Aktuelno

Grad Tuzla: SVIM VLASNICIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU GRADA TUZLE

U skladu sa Odlukom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona od 16.3.2020. godine, ugostiteljski objekti mogu obavljati isključivo dostavu hrane do 18:00 sati, uz obavezno pridržavanje mjera zaštite i fizičkog razmaka prilikom dostavljanja hrane i pića, dok su usluživanje hrane i pića u samom objektu i šaltersko usluživanje zabranjeni u narednih 15 dana.  Ugostiteljski objekti se mogu dostaviti Kriznom štabu Grada Tuzle pisanu izjavu da će vršiti isključivo dostavu hrane. Pisana izjava se može dostaviti faxom na broj 035 307 381 ili na sljedeći e-mail ehlimanan@tuzla.ba

Za sve izvršene dostave vlasnici ugostiteljskih objekata su dužni imati pisanu evidenciju koja će obavezno sadržati sljedeće podatke: ime i prezime, adresa i broj telefona lica kojem je hrana dostavljena.

 

 

Krizni štab Grada Tuzle

Na vrh