Aktuelno

Grad Tuzla putem Službe civilne zaštite Tuzla započeo implementaciju projekta „Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost djece na području grada Tuzla“

Grad Tuzla putem Službe civilne zaštite Tuzla započeo je sa implementacijom projekta „Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost djece na području grada Tuzla“  ( teme: poplave, klizišta, požar i zemljotresi ), kojeg sprovode prethodno edukovani stručnjaci Instituta za zaštitu i projektovanje „Inproz“ Tuzla i Udruženja „Zemlja djece u BiH“.

Projekat se sprovodi u osam osnovnih škola na području grada Tuzla koje su identifikovane kao škole smještene u rizičnim zonama:

  • OŠ Mejdan
  • OŠ Kiseljak
  • OŠ Bukinje
  • OŠ Kreka
  • OŠ Solina
  • OŠ Brčanska Malta
  • OŠ Slavinovići
  • OŠ Simin Han

Aktivnosti će se sprovoditi u tri faze. Prva faza podrazumijeva edukaciju učenika osnovnih škola, kroz interaktivan i inovativan pristup, o smanjenju rizika od katastrofa  i sigurnosti djece nakon čega djeca kroz likovne radove izražavaju svoju kreativnost i znanja koja su stekli o navedenoj tematici. Nakon implementacije edukativnih radionica u drugoj fazi organizovati će se pokazne vježbe u saradnji sa nadležnim službama gdje će učenici imati priliku da naučena znanja primjene u praksi.

Kao završna aktivnost projekta organizovati će se zajedničko okupljanje svih učenika i osoblja škola prilikom koje će školama biti dodjeljena priznanja a najbolji likovni radovi će biti nagrađeni prigodnim pokonima.

Termini edukacija i pokaznih vježbi u školama u okviru projekta „Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost djece na području grada Tuzla“

Edukacije:

-20.05. ponedjeljak OŠ Bukinje

-21.05. utorak OŠ Kreka

-22.05. srijeda OŠ Simin Han

-23.05. četvrtak OŠ Slavinovići

-24.05. petak OŠ Brčanska Malta

-27.05. ponedjeljak OŠ Kiseljak

U predhodnom periodu  edukacije su okonačane  u osnovnim školama:

Mejdan  ( 15.05.2019 god.)  i Solina   ( 16.05. 2019 god. )

Pokazne vježbe:

-03.06. ponedjeljak OŠ Mejdan

-04.06. utorak OŠ Solina

-05.06. srijeda OŠ Bukinje

-06.06. četvrtak OŠ Simin Han

-07.06. petak OŠ Slavinovići

-10.06. ponedjeljak OŠ Brčanska Malta

-11.06. utorak OŠ Kiseljak

-12.06. srijeda OŠ Kreka

Srijeda 13.06. na stadionu TTC Telex planirana je završna manifestacija uz dodjelu priznanja za škole i proglašavanjem nagrađenih likovnih radova.

Na vrh