Tuzla

Grad Tuzla pripremio i objavio vodič „Budžet za građane 2023“

U namjeri da  građanima omogući bolji uvid i razumijevanje načina na koji se planiraju, raspodjeljuju i troše sredstva Budžeta Grada, te omogući veće sudjelovanje građana u njegovoj izradi, Služba za budžet i finansije Grada Tuzle već nekoliko godina, početkom budžetske godine priprema i objavljuje vodič „Budžet za građane“,  koji na pojednostavljen način prikazuje gradski budžet.

 

 

Nastavljajući ovu dobru praksu, prije nekoliko dana objavljen je i „Budžet za građane 2023“, koji je namijenjen svim građanima i građankama Tuzle koji žele da se upoznaju sa procesom budžetiranja, prate realizaciju ciljeva gradske uprave i finansiranja svih aktivnosti koje se podržavaju gradskim budžetom u 2023. godini. Također, „Budžet za građane 2023“ sadrži informacije za uključivanje građana u planiranje budžeta za narednu godinu.

 

 

“Budžet za građane 2023” je u štampanom obliku dostupan u svim mjesnim zajednicama i Centru za pružanje usluga građanima (Šalter sala), a elektronska verzija je dostupna službenoj internet stranici Grada Tuzle, na linku

Na vrh