Tuzla

Grad Tuzla – Podrška aktivnostima Udruženja „Amica Educa“

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, sastao se u četvrtak, 21.7.2022. u prostorijama Grada Tuzle, sa predstavnicama Udruženja „Amica Educa“, Selmom Aličić, direktoricom i Amilom- Mimicom Kunosić, predsjednicom Upravnog odbora Udruženja. Sastanku je prisustvovala Asja Redžić, pomoćnik gradonačelnika za Službu za kulturu, sport, socijalnu zaštitu i mlade.

 

Cilj sastanka je bilo upoznavanje sa aktivnostima Udruženja u oblasti psihosocijalne zaštite djece, mladih i odraslih, te socioekonomskog osnaživanja marginaliziranih društvenih grupa. Posebno je naglašena narasla potreba za ovom vrstom aktivnosti u periodu tokom i nakon pandemije, socioekonomske krize, te uslijed ratnih dešavanja u Ukrajini i drugim dijelovima svijeta. Također je istaknuta i sve veća potreba za radom Porodičnog savjetovališta, te umreženost i dobra saradnja sa Centrom za socijalni rad Tuzla i drugim institucijama.

 

Gradonačelnik Imamović je čestitao na rezultatima i kontinuitetu u radu Udruženju „Amica Educa“, te dodao da je upoznat sa njihovim aktivnostima i da Grad Tuzla, u skladu sa nadležnostima i mogućnostima, kontinuirano pruža podršku njihovom radu. „Svjesni smo aktuelne socioekonomske situacije i potrebe da, pored javnih, prije svega socijalnih i zdravstvenih institucija, i određena udruženja, koja su se u svom dosadašnjem radu dokazala,  budu dio sistema socijalne zaštite“, rekao je gradonačelnik, te dodao da će Grad Tuzla nastaviti sa pružanjem podrške Udruženju „Amica Educa“.

 

 

Grad Tuzla


Komentari
Na vrh