Aktuelno

Grad Tuzla partner u EU projektu – Potpisan Ugovor o saradnji, u okviru projekta COMMAND d., s ciljem razvoja operativnih alata kao pomoć odgovoru na prirodne katastrofe

Danas se, u svom Kabinetu, gradonačelnik Grada Tuzle, Jasmin Imamović, susreo sa Vedranom Vidmarom, savjetnikom za EU programe Zagrebačke županije.
Susret je upriličen povodom potpisivanja Ugovora o saradnji sa Zagrebačkom županijom, u okviru projekta COMMAND d.
Grad Tuzla je, kao jedan od partnera, učestvovao u pripremi aplikacije za projekat “COMMAND d – Zapovjedni i operativni mehanizam multisektorske analize ključnih podataka o katastrofama.” Projekat se realizuje u saradnji sa Zagrebačkom županijom kao Projektnim koordinatorom i projektnim partnerima, gradovima Tirana, Skopje i Podgorica, a finansira se iz EU fonda – Directorate General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations.
Cilj projekta je osnaživanje zapovjedno-operativnog centra u procesu donošenja odluka i kriznog komuniciranja kroz informatizaciju, uvezivanje i analizu ključnih podataka o prirodnim katastrofama.
Specifični cilj ovoga projekta je razvoj operativnih alata kao pomoć u odgovoru na katastrofe. Za Grad Tuzlu, najvažniji rezultat ovoga projekta je izrada IT alata koji će se koristiti za simulacije prirodnih katastrofa, integraciju postojećih podataka u IT sistem (povezivanje postojećih podataka iz postojećih hidrometeoroloških, seizmoloških, katastarskih, vatrogasnih i evidencija hitne medicinske pomoći), te tehnička analiza, procjena potreba i metodologija za obradu podataka.
Za Grad Tuzlu je ovo bitan aspekt, koji će omogućiti dodatno funkcionalan i učinkovit zapovjedno-operativni sistem civilne zaštite, te će osigurati pravovremeno aktiviranje operativnih snaga, olakšati proces donošenja odluka zapovjednih struktura te uskladiti djelovanje operativnih snaga.
Projekat će koristiti i za razmjenu znanja, tako što će Hrvatska i Sjeverna Makedonija kao članice Sistema zaštite stanovništva Unije (UCPM), prenijeti svoje iskustvo u smislu djelovanja koordinacionih centara za hitno djelovanje (ERCC) prema Bosni i Hercegovini i Albaniji, te na taj način olakšati njihovo pristupanje EU Mehanizmu civilne zaštite.
Evropska Unija realizaciju projektih aktivnosti u gradu Tuzli finansira sa 91.150,00 KM, uz finansijsko učešće Grada Tuzle u iznosu od 17.500,00 KM.
Potpisivanju Ugovora, prisustvovali su gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović i predstavnici nadležnih gradskih službi.

Na vrh