Aktuelno

Grad Tuzla: Održan sastanak na temu o mogućem korištenju solarne energije za sistem grijanja

U Gradskoj upravi Tuzla danas je održan sastanak na temu o mogućem korištenju solarne energije za sistem grijanja. Sastanku su, pored gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića, prisustvovali i predstavnici nadležnih gradskih službi, Centralog grijanja d.d. Tuzla, Internacionalne finansijske korporacije-IFC i austrijske konsultantske firme SA Consulting GmbH. Razgovaralo se o mogućnostima korištenja solarne energije za zagrijavanje vode za sistem daljinskog grijanja i generisanja tople vode za domaćinstva u Tuzli.

Gradonačelnik Imamović je istakao da, u Strategiji razvoja grada Tuzla, energetska efikasnost zauzima veoma važno mjesto, te upoznao goste sa projektima energetske efikasnosti koji su do sada realizovani u Tuzli. U cilju korištenja obnovljivih izvora energije, koji su jeftiiji, manje zagađuju okolinu, obezbjeđuju veće angažovanje domaćeg stanovnštva i obezbjeđuju veći stepen energetske sigurnosti, Grad Tuzla je pristupio izradi strategije o dugoročnom snabdijevanju toplotnom energijom. Gradonačelnik je naveo i da će u 2018. godini, za projekte širenja vrelovodne mreže, toplifikaciju, biti obezbijeđeno oko 4,5 miliona konvertibilnih maraka.

Šefica ureda IFC-a u BiH, Lada Buševac i predstavnik firme SA Consulting GmbH, Gerhard Sabahtiel, naveli su da međunarodna finansijska korporacija–IFC prati najnovije trendove i obaveze koje je BiH potpisala sporazumom sa Energetskom zajednicom u Beču o povećanju obnovljivih izvora energije. Tim povodom IFC priprema i konferenciju, koja će se održati u Gracu, od 11. do 13 aprila, na temu solarnog daljinskog grijanja za izabrane gradove, kantone i opštine Zapadnog Balkana.

Na vrh