Tuzla

Grad Tuzla – Održan hitan sastanak sa predstavnicima JP Centralno grijanje Tuzla

Vršilac dužnosti gradonačelnika Tuzle, dr.sc. Zijad Lugavić, jutros je u Gradskoj upravi, održao hitan sastanak sa predstavnicima JP Centralno grijanje Tuzla, direktoricom dr.sc. Nermina Babajić i pomoćnikom direktora za tehničke poslove, mr.sci. Suljom Sarićem.

“Tokom vikenda konstatno smo bili u komunikaciji, na temu pitanja isporuke toplotne energije kolektivnim i individualnim stambenim objektima, kako bi se obezbijedilo kontinirano grijanje našim sugrađankama i sugrađanima. U petak, u poslijepodnevnim satima došlo je do iskakanja termo bloka 4 u Termoelektrani Tuzla, kada je i došlo do prekida isporuke toplotne energije. Hitnom intervencijom uposlenika Termoelektrane pušten je u rad termo blok 3, koji je već u jutarnjim satima, u subotu 17. decembra, počeo da isporučuje toplotnu energiju u sistem daljinskog grijanja grada Tuzle.

U nedjelju u jutarnjim satima, negdje oko 4:30, ponovo je došlo do problema u isporuci toplotne energije od strane Termoelektrane Tuzla, obzirom da je došlo do prekida u snabdijevanju električnom energijom pumpnih potrojenja koje pumpaju toplotnu energiju prema sistemu centralnog grijanja. Tek u poslijepodnevnim satima došlo je do stabilizacije i ponovnog grijanja naših stanova, izuzev nekoliko naselja. U toku dana se i u ovim naseljima očekuje stabilizacija grijanja, nakon što TE Tuzla nastavi sa normalnom isporukom toplotne energije.

U razgovoru sa predstavnicima JP Centralno grijanje dogovorili smo da se korisnicima usluga Centralnog grijanja d.d. Tuzla umanje računi, za one dane u kojima grijanja nije bilo. Ovim putem se zahvaljujem uposlenicima TE Tuzla, koji su neprekidno radili kako bi otklonili kvarove, kao i uposlenicima Centralnog grijanja koji su bili u stalnoj komunikaciji sa kolegana iz Termoelektrane i  te na taj način omogućili kontinuiranu isporuku toplotne energije prema građanima Tuzle.

U narednom periodu ćemo održati sastanke sa direktorom i upravom Termoelektrane Tuzla, te zahtijevati da JP Elektroprivreda BiH investira više sredstava u TE Tuzla i rudnike sa područja grada Tuzle, kako bi nabavili novu mehanizaciju i opremu, te tako rad u ovim preduzećima učinili još sigurnijim i kvalitetnijim. Time bi se ovakvi neželjeni efekti smanjili, kako građani više ne bi strahovali od prestanka isporuke toplotne energije”- izjavio je dužnosti gradonačelnika Tuzle dr.sc. Zijad Lugavić.

Komentari
Na vrh