Aktuelno

Grad Tuzla: Objavljeni rezultati javnog poziva za Projekat – Siguran start

Na osnovu tačke V javnog poziva za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za podršku privrednim subjektima na području grada Tuzla za 2018. godinu – Projekat: „Siguran start“, Komisija za ocjenu prijava je, nakon razmatranja i ocjene pristiglih prijava, sačinila Listu o odabiru korisnika koji ispunjavanju uslove (tabela 1. ) i listu aplikanata koji ne ispunjavaju uslove javnog poziva (tabela 2.), koji je zatvoren sa danom 29.08.2018. godine.

Rezultate javnog poziva možete preuzeti na sljedećem linku:

– Rezultati javnog poziva za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2018. godinu namjenjenih za podršku privrednim subjektima na području grada Tuzla za Projekat: Siguran start (datum objave: 10.09.2018.)

Na vrh