Aktuelno

Grad Tuzla: Objavljen Javni poziv za odabir korisnika za proizvodnju ljutih paprika i drugog povrća

Na osnovu Sporazuma zaključenog između Grada Tuzle i UNDP BiH, kojim su osigurana donatorska sredstva od strane Projekta Dijaspora za razvoj, koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, i Grada Tuzle u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje, obavještavamo sva zainteresirana fizička lica, da je 20.2.2019. godine, na web stranici Grada Tuzle www.grad.tuzla.ba objavljen Javni poziv za odabir korisnika za proizvodnju ljutih paprika i drugog povrća.
Prijaviti se mogu fizička lica, a prvenstveno mlade i nezaposlene osobe sa područja grada Tuzle. Obrasci zahtjeva za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti na info pultu Grada Tuzle ili sa web stranice (www.grad.tuzla.ba). Propisani obrasci i prateća dokumentacija dostavljaju se u zapečaćenoj koverti lično na pisarnicu Grada Tuzle ili prepručenom poštom na adresu:
GRAD TUZLA
Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti
Ul. ZAVNOBiH-a br. 11, 75000 Tuzla

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranici Grada Tuzle www.grad.tuzla.ba, te na oglasnoj ploči Grada Tuzle, a zaključno sa 7.3.2019. godine.
Sve dodatne informacije, podnosioci zahtjeva mogu dobiti u Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, ili na broj telefona 035/307- 416 svakim radnim danom od 08.00-16.00 sati.

Kompletan tekst Javnog poziva, sa pripadajućim obrascima, možete pronaći na sljedećim linkovima:

Javni poziv za odabir korisnika za proizvodnju ljutih paprika i drugog povrća (datum objave: 20.02.2019.)
– Izjava uz Javni poziv za odabir korisnika za proizvodnju ljutih paprika i drugog povrća
– Prijava na Javni poziv za odabir korisnika za proizvodnju ljutih paprika i drugog povrća

Na vrh