Aktuelno

Grad Tuzla objavio poziv za stručno osobljavanje u službama uprave i stručne službe

Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle

Gradska uprava Tuzla je u srijedu, 10.6.2020 godine objavila Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle.

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici Grada Tuzle.

Tekst Javnog poziva, sa obrascem zahtjeva može se preuzeti na linku:  http://grad.tuzla.ba/javni-pozivi-i-konkursi/

Na vrh