Aktuelno

Grad Tuzla: Obavještenje za građane

Obavještavamo Vas da će u periodu od 17.02.2020. godine, u trajanju 22 dana, na području grada  Tuzle, biti provedeno anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje će provoditi akreditovani anketari koje angažuje istraživačka agencija Prism Research iz Sarajeva, a za potrebe zvaničnih statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Anketiranje se vrši u okviru projekta ”Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak”.

Prema zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka, statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju punu povjerljivost podataka.

Projekat ”Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak” provode Federalni zavod za statistiku Bosna i Hercegovina, Federacija Bosna i Hercegovina, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine i Republika Srpska Republički zavod za statistiku, uz finansijsku podršku Evropske unije, a implementira ga Prism Research & Consulting.

Na vrh