Tuzla

Grad Tuzla nastavlja sufinansiranje aktivnosti na poboljšanju energijske efikasnosti i smanjenju aerozagađenja na području grada

U cilju efikasnije implementacije mjera smanjenja aerozagađenja, Grad Tuzla je danas  objavio Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2023. godini. Ukupan iznos sredstava predviđen u Budžetu Grada Tuzle za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle, u ovoj godini, iznosi milion konvertibilnih maraka.

Novine koje donosi Javni poziv jesu pojednostavljeni opći uslovi za dodjelu sredstava za sufinansiranje nabavke i ugradnje kompaktnih toplinskih podstanica (KTP-a) i peći na pelet, a sve iz razloga da se ubrza postupak priključenja novih korisnika na sistem daljinskog grijanja, što će u konačnom dovesti i do bržeg i masovnijeg gašenja individualnih ložišta i smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle.

Druga novina se odnosi na  iznos sredstava koja se dodjeljuju za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja, jer se ukazala potreba da se iznosi sredstava usklade sa trenutnim povećanjima pojedinačnih cijena roba i usluga usljed općepoznatog poremećaja cijena na tržištu.

Također, treća i najznačajnija novina, odnosi se na posebne pogodnosti za socijalno ugrožene građana i građanke, odnosno za korisnike stalne novčane pomoći u vidu propisivanja većih iznosa sredstava sufinansiranja. Naime, dodjela sredstava za sufinansiranje mjera za navedena lica vršit će se u iznosu od 90% od iznosa uloženog u implementaciju mjera, a ne više od 10.800,00 KM za nabavku i ugradnju toplotne pumpe i/ili „utopljavanja“ objekta, odnosno ne više od 9.900,00 KM za nabavku i ugradnju KTP, odnosno ne više od 3.600,00 KM za nabavku i ugradnju peći na pelet.

 

Podsjećanja radi, Grad Tuzla je po ranije objavljenim javnim pozivima utrošio preko 2,5 miliona KM za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja, odnosno u više od 800 objekata je izvršena zamjena uređaja za zagrijavanje sa pogonom na fosilna goriva ekološki prihvatljivim uređajima za zagrijavanje, i to toplotnim pumpama, kotlovima sa pogonom na drvnu biomasu – pećima na pelet i kompaktnim toplinskim podstanicama, a sufinansirano je i „utopljavanje“ više od 100 objekata na području grada Tuzle.

Javni poziv je otvoren do 21.3.2023. a objavljen je na oglasnim pločama mjesnih zajendica i na službenoj internet stranici Grada Tuzle na linku:  Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2023. godini – Grad Tuzla

Na vrh