Aktuelno

Grad Tuzla: MJERE UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH I SOCIJALNIH POSLJEDICA PANDEMIJE

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović je, na današnjoj sjednici Kolegija gradonačelnika, utvrdio niz prijedloga odluka koje je uputio Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje, a koje se odnose na podršku socijalno ugroženim kategorijama stanovnika, kao i na ublažavanje posljedica na poslovanje poslovnih subjekata. Utvrđen je Prijedlog odluke o privremenom oslobađanju od obaveze plaćanja komunalne naknade za sva fizička i pravna lica, naknade za zauzimanje javnih površina i obaveze plaćanja zakupnine prostora u evidenciji mjesnih zajednica, za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19).

U cilju podrške socijalno ugroženim kategorijama, kojima se iz Budžeta Grada dodjeljuju jednokratne novčane pomoći, Gradskom vijeću je na usvajanje upućen Prijedlog odluke o pojednostavljenju procesa prikupljanja dokumentacije u postupku ostvarivanja prava na jednokratne pomoći, za vrijeme trajanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa.

U cilju ublažavanja ekonomskih posljedica i očuvanja radnih mjesta na području grada Tuzle, gradonačelnik je uputio Gradskom vijeću na usvajanje prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore koji su u vlasništvu Grada. Odlukom je predviđeno oslobađanje 50% od iznosa zakupnine za mart 2020., te oslobađanje u potpunosti zakupnine počev od 1.4.2020. pa do isteka 60 dana od donošenja odluke nadležnih organa o prestanku stanja nesreće prouzrokovane pandemijom. Odluka se odnosi na sve zakupce poslovnih prostora u vlasništvu Grada koji su obuhvaćeni naredbama Federalnog štaba civilne zaštite o zabrani djelatnosti, kao i na udruženja građana i fondacije koji su zakupci poslovnih prostora u vlasništvu Grada Tuzle.

Gradonačelnik je Gradskom vijeću uputio i prijedlog da javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Grad Tuzla, uputi preporuku da donesu slične odluke koje će se odnositi na zakupce prostora sa kojima sklapaju ugovore o zakupu, a koji su pogođeni zabranama obavljanja djelatnosti uslijed pandemije.

Tuzla, 31.3.2020.

GRAD TUZLA

Na vrh