Business

Grad Tuzla – Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Grad Tuzla je danas (17.05.2023.godine) objavio Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na službenoj web stranici Grada Tuzle (zaključno sa 01.06.2023.godine).

Na vrh