Aktuelno

Grad Tuzla: Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih i prateći prijavni obrazac objavljeni su na zvaničnoj internet stranici Grada Tuzla. http://grad.tuzla.ba/javni-pozivi-i-konkursi/

Na vrh