Tuzla

Grad Tuzla: Budžet veći za 25% u odnosu na Nacrt

Na jučer održanoj 25. sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzle razmotren je Prijedlog Budžeta Grada za 2023. godinu. Nakon provedene javne rasprave o nacrtu Budžeta Grada Tuzle, utvrđen je Prijedlog, po kojem je Budžet veći za 25% u odnosu na Nacrt.

“Budžet je planiran u ukupnom iznosu od 71.344.726,12 KM i za 14.267.337,64 KM ili za 25% je veći u odnosu na Nacrt koji je bio u Javnoj raspravi. Razlika se odnosi na 9.650.578,44 KM sredstava rezervacija koja su prenesena iz 2022. godine, t.j za projekte za koje je okončana javna nabavka ili za koje su potpisani ugovori nakon provedene javne nabavke, a neće se moći realizovati u ovoj godini ili će biti započeti, a završeni u idućoj godini. Zakon je naložio da se taj iznos mora, putem rezervacija, prenijeti u narednu godinu. Također, tu je iznos od 4.616.579KM, koji je ostvaren na osnovu novih projekcija prihoda, koje smo dobili od Ministarstva finansija FBiH, nove projekcije prihoda do kraja tekuće i naredne godine, te određenih viškova sredstava koja ćemo prenijeti. Dakle sve je to uvršteno u Prijedlog Budžeta za 2023. godinu”,  istakao je dr.sc Lugavić, te naglasio da Budžet Grada Tuzle za 2023. godinu ima kapitalnu, razvojnu i socijalnu komponentu.

“Najviše sredstava od ukupnog Budžeta odnosi se na Službu za komunalne poslove, izgradnju  i poslove mjesnih zajednica, zatim Službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, Službu civilne zaštite, te ostale službe. Moram istaći da je ovaj budžet kapitalni, razvojni i socijalni. Kapitalni i razvojni su međusobno povezani jer oni ne mogu jedan bez drugog. Kroz kapitalni budžet ćemo realizovati veliki broj investicionih projekata. Razvojni dio je i kapitalni, ali imamo i poseban dio, u okviru službi, koji se veže za ovaj ekonomski razvoj i direktnu liniju podrške sektoru privrede, poduzetništva i ranjivih kategorija, što realizuje Služba za ekonomski razvoj, kao i mnoga druga davanja, gdje se putem nevladinih organizacija i udruženja iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede podstiče razvoj.

I u okviru toga su predviđena sredstva u iznosu od 1.450.000KM, kao direktna podrška za razvojne projekte. Ukupno 44% Budžeta Grada Tuzla planirano je za kapitalne investicije, pod kojima se podrazumijeva investiranje u cestovnu infrastrukturu, izgradnju mostova, gradsko groblje, projekte energetske efikasnosti, širenje vodovodne mreže, te sanaciju i izgradnju dječijih igrališta, koja će uključivati i imobilijar za djecu sa smetnjama u razvoju.

Naš Budžet je, također, i socijalni, svi smo svjedoci da trebamo voditi posebnu brigu o ranjivim kategorijama. Za ove namjene  je planirano 2.7 miliona KM. Sufinasiranje autobuskih karata, učenicima koji dolaze iz porodica koje su u stanju socijalne potrebe, novi je oblik podrške, kako porodicama tako i mladima, što do sada nismo imali. I u ovom segmentu napravili smo iskorak u odnosu na dosadašnji period. U 2023. godini 835.000 KM izdvojeno je za jednokratne pomoći korisnicima boračko-invalidske zaštite, dok je 620.000 KM izdvojeno za socijalne jednokratne pomoći, osobama u stanju potrebe. Za ove namjene izdvajamo približno ista sredstva kao Vlada TK, koja izdvaja za sve opštine i gradove u kantonu. Najveći dio ovih aktivnosti realizuje se putem Službe za kulturu, sport, malde i socijalnu zaštitu, kao i Službe za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica”, istakao je vršilac dužnosti gradonačelnika Tuzle dr.sc. Zijad Lugavić.

Također su planirana i sredstva za subvenciju kamata za stambeno zbrinjavanje mladih, podršku poduzetništvu, manifestacije iz oblasti kulture i sporta, zatim za premije obaveznog zdravstvenog osiguranja za osobe u stanju socijalne potrebe, kao i veća sredstva za narodnu kuhinju Immaret, te za Crveni križ Grada Tuzle, za dodatno finansiranje projekta njege i pomoći u kući. Razmatran je i prijedlog Odluke o visini zakupnine za stanove u vlasništvu Grada Tuzle i stanove na kojima Grad Tuzla ima pravo raspolaganja.

Prijedlogu Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu upućen je Gradskom vijeću Tuzle na razmatranje i usvajanje.

Na vrh