Politika

GO SBB TUZLA – Za koga radi Centralno grijanje i Gradska uprava Tuzle – Za građane ili za sebe?

Dok cijeli svijet teži energetskoj efikasnosti i smanjenju aerozagađenja “Centralno grijanje” i gradska uprava Tuzle teže povećanju standarda života svog rukovodstva koje nema adekvatnih planova kojima bi smanjili aerozagađenje i podigli kvalitet i broj domaćinstava priključenih na sistem daljinskog grijanja.

 

Postavlja se pitanje kakvi menadžeri vode javna dobra, preduzeća i društva u većinskom državnom vlasništvu i na šta troše svoje prihode, za koje možemo reći da su sve osim mali, jer je velika razlika u cijeni koju plaćaju Termoelektrani Tuzla za isporučenu toplotnu energiju i cijeni koju naplaćuju od građana, kada novac već ne troše na priključenje individualnih objekata u Gradu (VI bosanska, Kreka, Ši Selo, Solina, itd.) , a sada su i zgrade postale problem.

 

Profit Centralnog grijanja troši se na plate menadžmenta koji očito ne planira  povećati kapacitet dovoda toplotne energije od TE Tuzla do Grada. Naprotiv, pokušavajući porikriti svoju nekompetentnost optužuju TE Tuzla za nedovoljne količine energije iako susjedne općine Lukavac i Živinice rade na proširenju ili stvaranju uvjeta za korištenje toplotne energije iz TE Tuzla, koje ima dovoljno i za ova dva grada.

 

Izgovor, za nepriključenje invidualnih objekata, je da su prioritet zgrade, iako toplotne energije ima dovoljno za sve, a svjedoci smo da javnost zamajavaju i izjavama da nemaju dovoljne kapacitete ni za zgrade, ali pri tome izvjegavaju navesti razlog, a razlog je apsolutna inertnost i neaktivnost na proširenju kapaciteta vrelovoda.

 

Ovakav odgovor svakako ne odražava realno stanje kapaciteta proizvodnje toplotne energije, ali vjerovatno govori o slabom i lošem upravljanju i razvoju mreže grijanja u Gradu Tuzla.

 

Gospodu koja vlada gradom i Centralnim grijanjem pitamo:

– Gdje i kako trošite enorman profit Centralnog grijanja jer ih za građane ne trošite?

– Jesu li ovakvom politikom stanovnici individualnih stambenih objekata za gradsku vlast građani drugog reda u odnosu na stanovnike zgrada?

– Zašto razvoj mreže sistema daljinskog grijanja ne prati razvoj i potrebe Grada?

– Ko je odgovoran za očitu nedostatnost mreže u Gradu za zadovoljenje svih potreba?

 

Razvoj mreže sistema daljinskog grijanja Grada direktno utiče na smanjenje zagađenja zraka, posebno priključenjem individualnih stambenih objekata i eliminacijom emisija mikroložišta iz opterećenja zagađenja zraka. Poznato je da je na području grada Tuzla najveće zagađenje zraka rezultat  sagorijevanje drveta i peleta (34%), tipično za grijanje domaćinstava.

 

GO SBB Tuzla smatra da razvoj magistralnog voda sistema daljinskog grijanja od TE Tuzla do Grada Tuzla, kao i širenje mreže sistema daljinskog grijanja u Gradu mora biti prioritet CG Tuzla i Grada Tuzla, uz ravnopravan tretman svih građana Tuzle te nema alternativu za osiguranje sigurnog, efikasnog, ekonomičnog i ekološki prihvatljivog grijanja Grada Tuzla. Pozivamo menadžment CG Tuzla i Grad Tuzlu da se ODMAH omogući priključenje individualnih stambenih objekata na sistem daljinskog grijanja, omogući ravnomjeran razvoj mreže u svim dijelovima Grada što do sada ide nedopustivo sporo sa jasnim pokazateljima da neki od najvećih dijelova Grada nikada neće dobiti priključenje na sistem daljinskog grijanja, TE poveća kapacitete magistralnog vrelovoda prema Tuzli i omogući preuzimanje dovoljnih količina energije iz TE Tuzla.

 

GO SBB TUZLA

 


Komentari
Na vrh