Politika

GO “Platforma za progres” Tuzla – Nakon nesreće u rudniku Mramor zalažemo se za formiranje dva posebna pravna subjekta u okvirima JP EPBiH

Tragična smrt rudara Asima Šehanovića u tamnim otkopima rudnika „Mramor“, oca i supruga porodice Šehanović, člana naše zajednice, postavlja pred uznemirenu javnost pitanje: “Da li se tragična smrt rudara morala desiti i da li je to zadnja rudarska nesreća sa ljudskim žrtvama?“. Na prvo pitanje odgovor će dati istraga dok odgovor na drugo pitanje tek moramo naći. U svakom slučaju, ne možemo ne primjetiti da se erozija svega u rudarstvu na nivou Federacije BiH, najprije u tehnološkom, finansijskom, sigurnosnom, stručnom, ali i svakom drugom segmentu desila ulaskom većine rudarskih kompanija u tzv. “Koncern JP EP BiH”.

Političkim volonterizmom vladajućih stranaka u upravi JP EP BIH je koncentrisana sva moć upravljanja sektorom rudarstva i proizvodnje električne energije posebno, čime su uprave i rukovodstva rudarskih pogona dovedeni u potpuno razvlašteni položaj. Sve odluke vezane za tekuće i perspektivno održavanje i razvoja rudnika do najnižeg nivoa organizovanja su dolazile ‘sa vrha’. Zadržavajući odgovornost za sigurnost i zaštitu na radu na rukovodstvu rudarskih pogona te zbog ‘šednje’ gašenja profesionalnih „Centralnih stanica četa za spasavanje“ sa stalnom posadom, rukovodstvu rudnika, u najvećoj mjeri su, u segment sigurnosti i zaštite na radu, svezane ruke.

Stavljajući u prvi plan životna pitanja građana u kontekstu najvažnije grane privređivanja na kojoj se bazira glavnina privrede Tuzlanskog kantona, a kao zainteresirana politička stranka, osjećamo obavezu i odgovornost da se artikulišemo i predložimo svim nivoima vlasti i svim nivoima odlučivanja, od gradova i općina Tuzlanskog kantona, ali i Zeničko-dobojskog kantona i Federacije BiH, da u okvirima svojih nadležnosti i mogućnostima pokrenu aktivnosti na reorganizaciji JP EP BiH kao prvog korak u poboljšanju stanja.

 

U cilju efikasnijeg poslovanja, za veću sigurnost na radu, a na principima tehnološki zaokruženog procesa gdje je električna energija konačan proizvod, na principima iskustava sličnih kompanija u BiH, na principima ravnopravsnosti građana i pravnih subjekata, zalažemo se za formiranje dva posebna pravna subjekta u okvirima JP EPBiH. Prvi da bude “Rudnici i termoelektrana Tuzla” sa sjedištem u Tuzli, dok bi drugi bio “Rudnici i termoelektrana Kakanj” sa sjedištem u Kaknju.

 

Pozivamo sve političke snage na svim nivoima vlasti i odlučivanja da se pridruže i podrže ovu inicijativu. Od Strukovnog sindikata rudara FBiH također očekujemo aktivno učešće u ovoj inicijativi.

 

S poštovanjem,

Gradski odbor “Platforme za progres” Tuzla

Predsjednik Gradskog odbora

Ferid Muslić

Na vrh