Tuzla

Glas naroda sve snažniji: Kako zborovi građana mijenjaju lice Tuzle

Na pomen “zborova građana” većini ljudi prva bi asocijacija bila prevaziđena zaostavština socijalističkog sistema. Osim ako živite u Tuzli. Udruženje građana Front slobode iz ovog grada do sada je održalo 16 zborova i na njima okupili više od 1500 građana i građanki iz 25 mjesnih zajednica. Na zborovima su identifikovani, ali i riješeni mnogobrojni problemi sa kojima se susreću stanovnici Tuzle. Od vodosnabdijevanja i odvoda otpadnih voda pa sve do problema putne infrastrukture. Iako su građani na početku bili skeptični, najprije zbog nedostatka informacija o ulozi i značaju narodnih zborova, situacija se brzo promijenila. Baš kao što se počelo mijenjati i lice Tuzla.

“Fenomen zborova građana uzeo je maha i postao tuzlanski brend. Za zajednički sto stavili smo građane i donosioce odluka koji su počeli da razgovaraju. Nemamo namjeru da stanemo. Koristeći postojeće zakonske mehanizme građani iznose svoje stavove i potrebe, aktivno učestvujući u donošenju odluka na lokalnom nivou. Godine isključivanja javnosti, samim tim i građana, iz odlučivanju o pitanjima koja su za njih od posebnog značaja na lokalnom nivou, vlasti su svjesno nametale tezu da su građani nemoćni da bi bilo šta promijenili što je rezultiralo osjećajem nemogućnosti građana da ostvaruju svoja zakonom garantirana prava. Kao društveno odgovorni pojedinci imamo obavezu dokazati da građani nisu nemoćni, iako im se ta teza kontinuirano nameće”, izjavio je Josip Ventić iz Udruženja građana Front slobode.

Na posljednjem okupljanju, održanom krajem aprila pod nazivom “Grad za ljude ili grad za automobile” u mjesnim zajednicama Stari grad i Centar, građanima je obećana javna garaža i popločavanje dijela rijeke Jale.

 

Šta su zborovi građana?

Zborovi građana su svojevrsne skupštine stanovnika i stanovnica mjesnih zajednica. Dakle, sredstvo kojim se građani uključuju u proces odlučivanja na nivou jedinice lokalne samouprave, odnosno grada ili općine. Regulisani su Zakonom o principima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine. Zvuči jednostavno, ali problem nastaje pri načinu izbora Savjeta mjesnih zajednica, kao i primjeni kaznenih odredbi ukoliko ne budu provedeni. To otvara prostor da lokalna vlast svjesno isključuje građane iz procesa odlučivanja. Građani se stoga osjećaju frustrirani ponašanjem lokalne vlasti jer su neopravdano i nezakonito onemogućeni da učestvuju u odlučivanju o pitanjima bitnim za svakodnevni život koja se realiziraju na lokalnom nivou. Zbog toga je neophodno utvrditi precizne rokove za izbore Savjeta mjesnih zajednica i trajanje mandata izabranih članova. Također,  presudno je i animirati što veći broj građana i organizacija civilnog društva da rade na kampanjama za izbor članova Savjeta.

Aktivisti poručuju da im je cilj suprotstaviti se političkim strankama da koriste povlašteni položaj u društvu i novčana sredstva koja su im na raspolaganju, kandiduju svoje članstvo i tako preuzimaju monopol nad odlučivanjem na nivou mjesnih zajednica.

Uspostavljanjem konstruktivnog dijaloga između građana i predstavnika nadležnih službi odgovore traže na pravim adresama, bilo da se radi o uzurpaciji javnih površina, nedostatku parking mjesta, igrališta i brojnih drugih problema.

 

 

Rezultati građanskog aktivizma

Građani Tuzle prepoznali su zborove građana kao efikasan mehanizam za ostvarivanje njihovih prava. Smatraju da udruženja građana moraju uraditi još mnogo posla kako bi se ovaj vid direktne demokratije popularizirao i među mlađim stanovnicima Tuzle.

“Najbitnije od svega je da su se problemi sa kojima su se neke mjesne zajednice susretale godinama konačno počeli rješavati i da su donosioci odluka suočeni sa problemima građana”, poručuju građani koji se pridružuju u sve većem broju kako bi lično doprinijeli promjenama.

Jedan od tih primjera je naselje Plane u Tuzli koje se nije nalazilo u planiranim zonama toplifikacije na koje će se gradsko grijanje širiti u budućnosti. Na inicijativu stanovnika naselja, Savjet mjesne zajednice Šićki Brod organizirao je zbor građana. Nakon zbora, mještani su prikupili potreban broj potpisa i predali ih Gradskom vijeću Tuzla koje je jednoglasno podržalo građansku inicijativu mještana Plana za proširenjem zona toplifikacije na ovo naselje. Gradsko vijeće je sugeriralo nadležnim gradskim službama i Centralnom grijanju Tuzla da prošire zone toplifikacije na naselje Plane čim se za to steknu tehnički uslovi.

“Proširenje zone toplifikacije samo je jedan od pozitivnih primjera koji su direktni rezultat zborova građana. Osim toga, gradsko vijeće je sugeriralo i proširenje zona toplifikacije na naselja Donji Hudeč, Gornji Hudeč, Rapače, Šići i na cijelo područje mjesnih zajednica Šićki Brod, Bukinje i Husino koje graniče s Termoelektranom Tuzla i najizloženije su njenom štetnom djelovanju. Inicijativa mještana Plana pokazala je kako lokalna demokratija može i mora funkcionirati i kako se građani mogu organizirati i izboriti za svoja prava. Posebno sam ponosan što su zborovi građana motivisali i učenike Javne mješovite srednje saobraćajne da se uključe u traženje rješenja za smanjenja zagađenosti zraka. Mladima je stalo do promjena, samo im je potreban motiv”, izjavio je Damir Arsenijević iz Udruženja Građana Front slobode Tuzla.

Na drugoj strani, građani naselja Beha tražili su od predstavnika Zavoda za urbanizam grada Tuzle i Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline odgovore kako planiraju riješiti problem uzurpacije javne površine i nedostatka parking mjesta. Riječ je o prostoru koji djelimično obuhvata Univerzitetski klinički centar.

Iz Službe za prostorno uređenje i planiranje grada Tuzle je poručeno da ovaj problem planiraju riješiti izgradnjom javne garaže na četiri etaže, za koju je u toku izrada glavnog projekta. Prema najavama, početak radova se očekuje uskoro, a kapacitet objekta je nešto više od 200 parking mjesta, što bi zadovoljilo potrebe ovog područja. S druge strane, problem nedostatka mjesta za parkiranje vozila u Mjesnoj zajednici Stari grad djelimično bi mogao biti riješen popločavanjem određenih lokaliteta korita rijeke Jale, što bi rasteretilo aktuelna parkirališta u sastavu stambenih zgrada.

 

Kakva je budućnost građanskih zborova

Zborovi građana u Tuzli su postali istinski simbol aktivnog učešća građana u lokalnoj demokratiji, ostvarujući konkretne promjene i rješavajući dugogodišnje probleme zajednice. Njihov uspjeh pokazuje da građanski angažman može transformirati lokalnu zajednicu. Ova inicijativa nije pokazala samo moć građanskog glasa, već je pokazatelj da i mladi žele biti dio promjena i dati svoj doprinos. Pored toga, zborovi građana su pružili jasan model za saradnju između građana i donosilaca odluka te imaju potencijal da postanu ključni pokretači pozitivnih društvenih promjena i oblikuju budućnost lokalne demokratije i na području širem od Tuzle.

Na vrh