Aktuelno

GENERALNI ŠTRAJK DOKTORA SE NASTAVLJA

Odlukom Upravnog odbora Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH za 06. 11. 2017. je najavljen početak generalnog štrajka na području F BiH u svim zdravstvenim ustanovama, do ispunjenja našeg zahtjeva u vezi potpisivanja klektivnog ugovora.

Nakon prve sedmice od početka, štrajk je ocjenjen kao dobro organizovan u svim ustanovama, uključujući i štrajk podrške u UKC-u Tuzla, gdje naše kolege svakodnevno prave okupljanje od pola sata 11:00-11:30 za vrijeme svoje pauze.

REZULTATI PRVE SEDMICE ŠTRAJKA:

  • Prvo i najbitnije jeste to da smo naišli na veliko razumijevanje i podršku kod naših pacijenata te da nismo imali nijednu „kritičnu“ situaciju u prvih 7 dana štrajka
  • Šira i uža javnost zajedno sa našim kolegama su snažno stali uz SSDMiS TK
  • Uspostavljena je intenzivna direktna komunikacija sa ministrom zdravstva TK u cilju što bržeg rješavanja svih spornih pitanja te u konačnici i ispunjenja naših zahtjeva.
  • Mediji su profesionalno i korektno pokrili sve teme štrajka i na taj način pružili podršku Strukovnom sindikatu u cijeloj FBiH emitirajući kroz svoj program činjenice i istinu
  • Svakim danom imamo porast članstva, naročito u UKC-u Tuzla, što nam dodatno daje snagu i jača pregovaračku poziciju. Trenutno brojimo 930 članova od 1170 doktora.
  • Situacija na Federalnom nivou i u drugim kantonima se razvija veoma pozitivno. U narednoj sedmici se očekuje pozitivan rasplet situacije u najmanje 2 kantona.

ŠTA DALJE???

  • Generalni štrajk se nastavlja. Štrajk će se provoditi u svim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona do ispunjenja naših zahtjeva koje je postavio Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBIH u najavi štrajka.
  • Intenzitet i pooštravanje sindikalnih aktivnosti ovisit će prvenstveno od odnosa Vlade TK prema našim zahtjevima
  • Pregovori sa svim kantonalnim Vladama u FBiH se intenziviraju i želimo da što prije riješimo ovo pitanje i vratimo se u redovan radni režim

ODNOS SA VLADOM TK

Minstar zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadžiefendić održao je u srijedu 08.11.2017 i petak 10.11.2017. sastanak sa predstavnicima Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK. Iako još uvijek nema govora o prekidu štrajka doktora na području kantona u Strukovnom sindikatu doktora smatraju da je uspostavljanjem dijaloga pokrenut proces pregovaranja i da je to veliki pomak u odnosu na dosadašnje stanje. To je prvi put nakon 7 godina od osnivanja SSDMiS TK da smo priznati za socijalnog partnera u Tuzlanskom kantonu.

U Sarajevskom kantonu doktori su potpisali kolektivni ugovor i sada se očekuje potpisivanje u još jednom kantonu da bi se mogao potisati kolektivni ugovor na nivu Federacije BiH.- Na federalnom nivou pregovarali smo s pojedinim resornim ministarstvima i predstavnicima federalnog ministarstva od februara. Potom smo zaključili da sve spustimo na nivo kantona. Nakon što najmanje dva kantona potpišu kolektivne ugovore stekao bi  se uslov za potpisivanje kolektivnog ugovora  na nivou FBiH. Na nivou FBiH bi bili zadovoljni s onim što su potpisale kolege u Kantonu Sarajevo – kaže Admir Suljić.

„Ostajemo u kontaktu i sigurno će biti novih sastanaka sa Strukovnim sindikatom doktora. Ništa ne možemo potpisati prije potpisivanja ugovora na federalnom nivou, a nadam se da će se u međuvremenu riješiti i problem reprezentativnosti sindikata na nivou našeg kantona“ izjavio je ministar Hadžiefendić.

Želimo da se zahvalimo svim organizacijama, ustanovama i udruženjima za pisma podrške, javno istupanje i to što su pokazali da nismo sami. Posebno hvala i mladim kolegama iz Udruženja studenata Medicus-što razmišljate unaprijed, Vaša podrška je veoma bitna, jer vidimo da se vrijedi  boriti za budućnost.Takođe  se zahvaljujemo i bezrezervnoj  podršci koju nam pruža ljekarska komora TK kao i Stomatološka komora FBiH. Uskoro očekujemo javno  oglašavanje i Federalne ljekarske komore koja je uvijek bila uz nas i davala nam  podršku u najtežim trenutcima, naravno, još jednom želimo da se zahvalimo i istaknemo objektivan i profesionalan rad medija po pitanju Generalnog štrajka.


Štrajkački odbor SSDMiS TK

Na vrh