Aktuelno

FUZIP o mjerama izolacije za građane koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu

Federalni inspektori 24 sata dnevno na 15 graničnih prijelaza izriču mjere zabrane/izolacije prema uputstvima nadležnih državnih i federalnih organa, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP)

– U skladu s Odlukom o obaveznoj izolaciji svih građana koji ulaze u BiH u trajanju od 14 dana, od 06.00 sati jutros (16.3.2020. godine) federalni inspektori raspoređeni su na ukupno 15 graničnih prijelaza u FBiH (granični prijelazi Bijača, Orašje, Izačić, Kamensko, Gorica, Aerodrom Sarajevo, te na devet dodatnih prijelaza – GP Doljani, GP Velika Kladuša, GP Gabela Polje, GP Bosansko Grahovo/Strmica, GP Osoje, GP Čepikuće, GP Neum 1, GP Neum 2 i GP Ivanica), gdje će neprekidno, u toku 24 sata u tri smjene vršiti kontrole putnika i roba te izricati mjere zabrane/izolacije prema uputstvima nadležnih državnih i federalnih organa – navodi se u saopćenju.

Kako se nadalje navodi, prema pojašnjenju Ministarstva civilnih poslova BiH, spomenutom odlukom se izuzimaju profesionalni vozači kamiona (domaći i strani), čiji će se status definisati prema posebnom protokolu.

Iz FUZIP-a napominju da je dvadesetčetverosatni rad federalnih  sanitarnih inspektora već nekoliko dana organizovan na graničnim prijelazima – Bijača, Orašje, Izačić, Kamensko, Gorica, Aerodrom Sarajevo i Aerodrom Tuzla.

Istovremeno, podsjećaju da su u okviru sanitarne kontrole, svi putnici koji ulaze u BiH/FBiH dužni popuniti sanitarni upitnik i dati tačne i vjerodostojne informacije o zemlji iz koje dolaze, te trenutnom zdravstvenom stanju.

– Davanje lažnih podataka predstavlja krivično djelo propisano članom 348. Krivičnog zakona FBiH, a za što je propisana kazna do tri godine zatvora – upozoravaju iz FUZIP-a.

Usto, apeluju na putnike/osobe, kojima su od federalnih sanitarnih inspektora izrečene mjere ograničenog kretanja/izolacije u periodu od 14 dana, da se striktno pridržavaju izrečenih mjera, te ponovno upozoravju da je kršenje propisanih mjera kažnjivo u skladu s članom 225. Krivičnog zakona FBiH.

– Propisana kazna za nepostupanje po propisima ili naredbama nadležnih organa je do jedne godine zatvora – navodi se u saopćenju.

Prema dosad dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori su izdali ukupno 2.498 rješenja o stavljanju putnika/osoba pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji putnika/osoba na period od 14 dana.

FUZIP, svakodnevno, kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i upravama policije dostavlja spiskove – tabelarne preglede osoba kojima su izdata rješenja od federalnih sanitarnih inspektora (s imenima i prezimenima, adresama i kontakt telefonima osoba/putnika i datumom izdavanja rješenja), na osnovu kojih će policijski organi u FBiH poduzimati mjere iz svoje nadležnosti u vezi s poštivanjem naredbi iz donesenog rješenja nad putnicima/osobama kojima su od federalnih sanitarnih inspektora izrečene mjere ograničenog kretanja/izolacije u periodu od 14 dana.

– Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na kontakte FUZIP – telefon za prijave: 033 /22 66 44  (otvoren 24 sata), e-mail: info@fuzip.gov.ba, ili poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo – navodi se u saopćenju.

Na vrh