Vijesti

Formula za veću zapošljivost žena : Amica Educa održala okrugli sto na temu povećanja zapošljivosti žena

Obzirom da se ekonomska participacija žena smatra preduvjetom za ravnopravnost spolova te da bez učešća žena na tržištu rada jedne zemlje nema stvarnog ekonomskog napretka i rasta, Amica Educa  kontinuirano tematizira ovu problematiku te je u skladu sa time, dana 29.11.2019.godine održala okrugli sto na temu „Informisana + Umrežena = Aktivna”.

Cilj okruglog stola je bio promocija važnosti socio-ekonomskog osnaživanja žena u svrhu povećanja zapošljivosti a dijalog na tu temu pokrenule su: Selma Delić, šefica Biroa za zapošljavanje TK koja je govorila o dostupnim programima pomoći za zapošljavanje žena, Alma Ažderović, psihoteraputica koja je govorila o značaju psihološkog osnaživanja žena i Nermina Aganović, korisnica Amica Educe koja je podijelila svoje iskustvo prije i poslije učešća u aktivnostima Udruženja.

Žene su neravnopravne na tržištu rada!!!

Prema izvještaju Agencije za statistiku BiH u septembru 2019.godine u Bosni i Hercegovini je bilo 403.355 osoba na evidencijama Zavoda i Službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje 57,07% su žene. Na zadnjem popisu stanovništva iz 2013.godine podaci za Tuzlanski kanton pokazuju da su žene u značajnoj manjini u svim položajima u zaposlenosti. Žene u Tuzlanskom kantonu u odnosu na muškarce su predstavljene u manjem broju kao zaposlenice, poslodavke, samozaposlene, poljoprivrednice na vlastitim imanjima sa i bez zaposlenih a jedina stavka u kojoj su žene u većini je stavka neplaćenih pomažućih članova domaćinstava.

Žene u BiH se suočavaju sa dužim čekanjem na prvi posao, manjim plaćama, prekidima u radnom stažu zbog porodiljskog odsustva ili njege članova porodice, neproporcionalnom većom predstavljenošću u uslužnim i pomagačkim zanimanjima, nejednakim mogućnostima za unaprijeđenje i napredovanje, nemogućnosti da pronađu posao u zrelijoj dobi zbog promjene potreba tržišta rada i dugotrajne radne neaktivnosti.

Informisana + Umrežena = Aktivna

Učesnici i učesnice okruglog stola su nakon razmjene informacija i iskustava kao i primjera dobre prakse istakli  da je povećanje zapošljivosti žena direktno povezano sa ostvarenjem ekonomske neovisnosti koja je neophodna za sve oblike slobode i sigurnosti.

  • Naglasili su da je u strategijama i mjerama zapošljavanja žena potrebno uključiti sveobuhvatan pristup koji će istovremeno raditi na unaprijeđenju i profesionalnih, socijalnih i ličnih kompetencija žena.
  • Da je potrebno raditi na podizanju svijesti kod nezaposlenih žena o važnosti obrazovanja odraslih i cjeloživotnom učenju – ulaganje u kontinuirano usvajanje novih znanja i razvijanja ličnih vještina.
  • Uključiti nezaposlene žene u psiho-socijalne i edukativne programe koji će za cilj imati ohrabrivanje žena za aktivnije učešće u svim društvenim aspektima.

Komentari
Na vrh