Aktuelno

Formiran Razvojni tim za reviziju integrisane Strategije razvoja grada Tuzla do 2026. godine

Grad Tuzla je u procesu revizije Strategije razvoja grada Tuzla do 2026. godine, koja je usvojena na Općinskom vijeću Tuzla 2012. godine. Postupak revizije Strategije razvoja, Grad Tuzla radi u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija UNDP, u okviru projekta LIR – Lokalni integrisani razvoj. Nakon što je Gradsko vijeće Tuzla, na sjednici, održanoj u martu 2018. godine, usvojilo Odluku o pokretanju postupka revizije Strategije razvoja Grada Tuzla do 2026. godine, gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, formirao je Razvojni tim koji će raditi na reviziji Strategije. U Razvojni tim su, pored predstavnika Gradske uprave, uključeni predstavnici akademske zajednice, obrazovnog, poslovnog i nevladinog sektora.

Razvojni tim je operativno, izvršno i koordinaciono tijelo zaduženo za vođenje procesa revizije integrisane strategije razvoja grada Tuzla, na principima održivog razvoja i socijalne uključenosti, u skladu sa standardiziranom metodologijom za planiranje lokalnog razvoja u BiH (MiPro), uspostavljajući u tom procesu vezu sa Gradskim vijećem Tuzla, gradonačelnikom Grada Tuzla i drugim socio – ekonomskim akterima izvan Grada Tuzla. Razvojni tim će raditi na koordinaciji procesa revizije Strategije razvoja, te u saradnji sa ostalim akterima lokalnog razvoja učestvovati u pripremi plana implementacije i finansijskog plana Strategije razvoja za naredni trogodišnji period.

Primjenom novog pristupa u strateškom planiranju koji će biti usklađen sa EU direktivama u ovoj oblasti, period donošenja strateških dokumenata će biti na nivou od sedam godina, omogućiti će da kod naredne revizije Strategije razvoja Tuzla period važenja Strategije razvoja bude produžen do 2027. godine.

U okviru dosadašnje dinamike za vrednovanje Strategije razvoja grada Tuzla do 2026. godine, prikupljeni su podaci iz postojećih izvora, te izvršeno anketiranje aktera lokalnog razvoja. Članovi Razvojnog tima upoznati su sa procesom revizije Strategije razvoja, te su definisani naredni koraci radi procjene rezultata dosadašnje realizacije Strategije razvoja. Kroz operativni dio, radionice, kroz diskusiju razmotriti će se sektorski razvojni ciljevi i ostvareni indikatori razvoja. U narednom koraku će biti formirane Partnerske grupe za razvoj, sastavljene za slijedeće oblasti razvoja: društveni razvoj, ekonomski razvoj i unapređenje okoliša i biće aktivno uključene u proces revizije Strategije razvoja grada Tuzle.

Na vrh