Tuzla

Formira se Registar osoba sa poremećajima iz autističnog spektra

UDRUŽENJE RODITELJA DJECE OSOBA SA AUTIZMOM – URDOSA poziva porodice, roditelje/staratelje djece i osoba s poremećajima iz autističnog spektra s prebivalištem na području Tuzlanskog kantona, da se u roku od mjesec dana (30 dana) od dana 01.08. do 31.08.2023. godine, svakim radnim danom u periodu od 9:00h – 15:00h jave u svrhu ažuriranja podataka radi formiranja REGISTRA (BAZE PODATAKA, ODNOSNO TAČNOG BROJA DJECE/ODRASLIH OSOBA S POREMEĆAJIMA IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA) na brojeve telefona:
+387 61 606 545;
+387 61 886 332;
+387 61 881 663.
Roditelji/staratelji djece/odraslih osoba s poremećajima iz autističnog spektra se mole da prilikom Registracije dostave: – NALAZ I MIŠLJENJE PRVOSTEPENE STRUČNE KOMISIJE ZA PROCJENU SPOSOBNOSTI I ODREĐIVANJA PODRŠKE DJECI I OMLADINI SA POSEBNIM POTREBAMA.
CILJ JAVNOG OGLASA/POZIVA
Formiranje Registra je vrlo važno radi planiranja budućih aktivnosti vezanih za zdravstvene, socijalne, obrazovne i rehabilitacione potrebe djece/odraslih osoba u autističnom spektru.
Molimo Vas da uvažite naš Poziv i da se u što kraćem vremenskom roku javite na naprijed navedene brojeve telefona!
Potpredsjednik Urdosa:
________________________
Udruženje Roditelja Djece Osoba Sa Autizmom
URDOSA
Adresa: 75 000 Tuzla, Slatina 7/63
Mob: +387 62 945 705 Tel: 035 287 483
E-mail:mehourdosa@hotmail.com

Na vrh